Jau ceturto gadu Latvijas Universitāte (LU) Bibliotēka aicina iesaistīties starptautiskās Open Access nedēļas notikumos. Šogad visi ir aicināti apmeklēt aizraujošu „Zinātnes kafejnīcas” diskusiju „Kā guglēt gudri jeb kā atšķirt labus brīvpieejas resursus?”, kā arī piedalīties seminārā „Brīvpieejas e-resursu publicēšana: iespējas un attīstība”.

LU Bibliotēka jau vairākus gadus aktīvi piedalās Eiropas Savienības Open Access atbalsta projektos un popularizē Open Access kustību Latvijā. Open Access ir kustība jeb iniciatīva, kuras mērķis ir veicināt un atbalstīt bezmaksas brīvpieeju elektroniskajiem resursiem izglītības un akadēmiskajā vidē, veicinot zināšanu izplatību un zinātnisko atklājumu ietekmi, efektivitāti un ieguldīto investīciju atdevi. Open Access nedēļa pasaulē notiek jau sesto gadu, sniedzot iespēju akadēmiskajai un zinātniskajai videi uzzināt vairāk par brīvpieejas resursiem, to piedāvātajām iespējām un ieguvumiem.

Šogad Latvijas Universitātē Open Access nedēļas ietvaros 24. oktobrī, plkst. 18.00 pasākumā „Zinātnes kafejnīca” varēs piedalīties diskusijā guglēt gudri jeb kā atšķirt labus brīvpieejas resursus?, kuru vadīs Juris Šteinbergs. Diskusijā uzstāsies LU Sociālo zinātņu fakultātes (SZF) Sociālo un politisko pētījumu institūta zinātniskais asistents Jānis Daugavietis, LU SZF Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas vadītāja Baiba Holma, LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes (PPMF) docents Uldis Pāvuls, LU Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes profesors Māris Kļaviņš un doktoranti Zane Vincēviča-Gaile un Artis Robalds. Diskusijā tiks apspriestas brīvpieejas informācijas resursu izmantošanas iespējas un to kvalitātes izvērtēšana. Pasākums notiks LU kafejnīcā, Raiņa bulv.19.

Savukārt piektdien, 26. oktobrī, plkst. 10.00. Mazajā aulā, Raiņa bulv. 19, ikviens interesents varēs  piedalīties seminārā „Brīvpieejas e-resursu  publicēšana: iespējas un attīstība”. Seminārā par projekta OpenAIRE 2012. gada aktualitātēm un projektu OpenAIREplus informēs LU Bibliotēkas bibliotekāre Aija Putniņa. LU Bibliotēkas galvenā bibliotekāre Sandra Ranka pastāstīs par jaunākajām aktivitātēm Open Access jomā Eiropas Savienībā, kā arī informēs par plānotajām Open Access nostādnēm ES ietvarprogrammā Apvārsnis 2020. Ar kaimiņvalsts Igaunijas pieredzi digitālo mācību grāmatu veidošanā klātesošos iepazīstinās Tartu Universitātes Bibliotēkas pārstāve Elena Sipria-Mironova (Elena Sipria-Mironov). Elena Sipria-Mironova runās arī par Open Access attīstību Igaunijā. Igaunijas pārstāves uzstāšanās organizēta sadarbībā ar Kultūras ministrijas valsts aģentūru „Kultūras informācijas sistēmas”. Savukārt LU PPMF pieaicinātā docente, Baltic Journal of Psychology sekretāre Inese Muzikante un LU PPMF profesore un  žurnāla redaktore Sandra Sebre pastāstīs  par pieredzi brīvpieejas e-žurnāla Baltic Journal of Psychology izdošanā no 2000. līdz 2012. gadam. Žurnāls Baltic Journal of Psychology ir ne tikai iekļauts abonētajā datubāzē EBSCO, bet ir arī brīvi pieejams internetā.

Semināra programma (darba valodas: latviešu un angļu valoda).

Semināra prezentācijas

Ranka, Sandra. Ietvarprogramma Apvārsnis 2020 un jaunākās Open Access nostādnes Eiropā 

Seminārā piedalīties īpaši aicinām doktorantus, augstskolu mācībspēkus un pētniekus, kā arī ikvienu interesentu!