Pieslēgties datubāzei                Pieslēgties datubāzei ārpus LU

 

Letonika.lv ir uzziņu un tulkošanas sistēma, kuras galvenais mērķis ir sniegt sistematizētu, enciklopēdisku uzziņu un tulkošanas informāciju. Letonika piedāvā meklēt un strādāt ar informāciju, kas atrodama 11 enciklopēdijās u.c. uzziņu resursos, 13 vārdnīcās (tulkojošās, skaidrojošās, terminoloģijas), kā arī kolekcijās ar 10 000 attēliem, audioierakstiem un video materiāliem. Datubāzē pieejami pilnteksti ap 200 latviešu literatūras literārajiem darbiem un valodas atbalsta krātuve ar palīgmateriāliem latviešu valodai. Letonika.lv kalpo kā ceļvedis Latvijas kultūrā, vēsturē, valodā, dabā un literatūrā. 

UZMANĪBU! Letonika.lv sadaļā Lasītava sarakstā ir minēti  arī tie latviešu literārie darbi, kuru pilntekstiem piekļuve nodrošināta tikai Latvijas pašvaldību bibliotēkām vai Latvijas skolu bibliotēkām, un to pilnteksti universitāšu abonementā nav iekļauti.

LU abonementā iekļautie Letonika.lv materiāli

Palīgs e-resursa izmantošanā (latv. val.)

Kā meklēt un atrast informāciju Letonika.lv (latv. val.)

Konsultācijas e-resursa izmantošanā var saņemt, sazinoties ar LU Bibliotēkas konsultantu.

Aicinām izteikt atsauksmes par e-resursu!