Jurista vārds

     Pieslēgties resursam iespējams tikai stacionāros datoros LU Bibliotēkā Raiņa Bulvārī

 

"Jurista Vārds" ir lielākais periodiskais, specializētais, tieslietām veltītais izdevums Latvijā, kas vienotā diskusijā par Latvijas tiesību sistēmas pilnveidošanas iespējām iesaista gan tiesību zinātniekus, gan jurisprudences praktiķus. Žurnāls ir neklātienes domu apmaiņas forums un profesionālās tālākizglītības instruments, kā arī būtiskākais informācijas avots par norisēm tieslietās.

2018. gada žurnāla numuri pieejami LU Bibliotēkā Raiņa Bulvārī tikai drukātā veidā.

Līdz 2018. gadam iznākušais e-žurnāla arhīvs pieejams tikai stacionāros datoros LU Bibliotēkā Raiņa Bulvārī, pieslēdzoties ar LUIS lietotājvārdu un paroli. 

 

Konsultācijas e-resursa izmantošanā var saņemt, sazinoties ar LU Bibliotēkas konsultantu.

Aicinām izteikt atsauksmes par e-resursu!