Lai uzzinātu aktuālu un kvalitatīvu informāciju par notikumiem Latvijā, Baltijā un pasaulē, aicinām izmantot Latvijas nacionālās informācijas aģentūras LETA datubāzes. Tās būs noderīgas studijām un pētniecībai.

Ziņas ir uzticams informācijas avots teksta, attēlu un audiovizuālā formātā. Katru dienu viegli pārskatāmā veidā tiešsaistē pieejamas jaunas ziņas un preses relīzes par Latvijā aktuālām norisēm.

Arhīvs ir plašs informācijas avots, kuru var ātri un ērti izmantot, lai izpētītu savas nozares attīstību, sadarbības partnerus, medijos plaši atspoguļotas tēmas, kā arī sagatavotos intervijām un prezentācijām.

Nozare.lv ir biznesa portāls, kas ietver biznesa ziņas, viedokļus, intervijas, informāciju par uzņēmumiem, statistiku, atbalstu uzņēmējiem u.c.

Datubāzes izmantot iespējams atrodoties LU Bibliotēkas telpās, LU datortīklā vai iegūstot attālinātu piekļuvi, rakstot info-bibl@lu.lv 

Ievēro! Datubāzu saturu var izmantot tikai darba, izglītības, zinātnes, pētniecības vai personiskajām vajadzībām.

Izmanto arī mobilo versiju LETA mobile un Nozare.lv mobile.

Kā pieslēgties LETA? Ieskaties pamācībās!

 

Vairāk par LETA un Nozare.lv 

Dalīties

Saistītais saturs

LU Bibliotēka aicina izmantot izmēģinājuma datubāzes MEDLINE Ultimate un CINAHL Ultimate
04.10.2022.

LU Bibliotēka aicina izmantot izmēģinājuma datubāzes MEDLINE Ultimate un CINAHL Ultimate

LU Bibliotēka aicina izmantot izmēģinājuma datubāzes MEDLINE Ultimate un CINAHL Ultimate
04.10.2022.

LU Bibliotēka aicina izmantot izmēģinājuma datubāzes MEDLINE Ultimate un CINAHL Ultimate

LU Bibliotēka velta izstādi izcilajam valodniekam Kārlim Mīlenbaham
26.09.2022.

LU Bibliotēka velta izstādi izcilajam valodniekam Kārlim Mīlenbaham

LU Bibliotēka velta izstādi izcilajam valodniekam Kārlim Mīlenbaham
26.09.2022.

LU Bibliotēka velta izstādi izcilajam valodniekam Kārlim Mīlenbaham

Latvijas Universitātē pieejams e-resurss APA PsycArticle
06.09.2022.

Latvijas Universitātē pieejams e-resurss APA PsycArticle