© Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas departaments

LU Humanitāro zinātņu fakultātes bibliotēkā Visvalža ielā 4a no 26. septembra apskatāma izstāde ““Copia sententiarum verborumque Latinorum Caroli Müchlenbach” un Kārļa Mīlenbaha (1853 – 1916) devums latviešu valodniecībā”.

2023. gadā atzīmējam divas lielas jubilejas. Aprit 170 gadi kopš dzimis Kārlis Mīlenbahs – izcils valodnieks un viens no pirmajiem latviešu valodas teorētiķiem, kā arī pagājuši 100 gadi kopš 1923. gadā izdoti viņa iesāktie un Jāņa Endzelīna papildinātie un pabeigtie unikālās un starptautiski nozīmīgās “Latviešu valodas vārdnīcas” pirmie sējumi.

Izstādē iepazīstamies ar K. Mīlenbaha daudzšķautņaino personību un viņa daudzpusīgo sniegumu valodniecībā: leksikogrāfijā, ortogrāfijā, sintaksē, dialektoloģijā, salīdzināmajā un vēsturiskajā valodniecībā, kā arī valodas terminoloģijas veidošanā un valodas normalizācijā.

Lai gan izstādīta tiek tikai K. Mīlenbaha piezīmju grāmatiņa “Copia sententiarum verborumque Latinorum Caroli Müchlenbach”, tā atspoguļo viņa plašo interešu loku. Grāmatiņa ir senākais K. Mīlenbaha manuskripts, kas glabājas Latvijas Universitātes Bibliotēkas Reto izdevumu un rokrakstu krājumā. Tajā ir dažāda satura piezīmes latviešu, latīņu, grieķu u.c. valodās – tautas dziesmu pieraksti ar pasvītrotām gramatiskām formām un to analīze, darbības vārdu, vietniekvārdu u.c. locīšanas piemēri, Vergīlija un Homēra izteicieni latīņu valodā, citāti no “Īliadas” un “Odisejas”, latīņu spārnotie teicieni. Manuskripts tapis ilgākā laika posmā, K. Mīlenbaham pierakstot to, kas tajā brīdī nodarbinājis viņa prātu.

Dalīties

Saistītais saturs

Bonuss mākslas vēsturniekiem – franču valodas pratējiem
05.10.2022.

Bonuss mākslas vēsturniekiem – franču valodas pratējiem

Iedvesma un jaunas draudzības – pieredzes apmaiņa Mariboras Universitātē
04.10.2022.

Iedvesma un jaunas draudzības – pieredzes apmaiņa Mariboras Universitātē

LU Bibliotēkā viesojas Rīgas Stradiņa universitātes vadības un bibliotēkas pārstāvji
23.09.2022.

LU Bibliotēkā viesojas Rīgas Stradiņa universitātes vadības un bibliotēkas pārstāvji

LU Bibliotēka piedāvā izmantot LETA – ziņas un arhīvs, nozare.lv
22.09.2022.

LU Bibliotēka piedāvā izmantot LETA – ziņas un arhīvs, nozare.lv