• Izstāde "Pēc pieciem mirkļiem 100 gadi"
  • Izstāde "LU Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes profesoram Kārlim Balodim – 150"
  • Izstāde "Pedagogam un matemātiķim Jānim Mencim (senioram) – 100"
  • Izstāde "Ir vērts izlasīt..."
  • Izstāde "Latviešu teologi - trimdinieki"
  • Margaritas Kovaļevskas bērnu grāmatu ilustrāciju izstāde
  • LU 2013. gada intelektuālie sasniegumi publikācijās