Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēkā Aspazijas bulvārī (Aspazijas bulvārī 5, 2. stāvā, 203. telpā) no 16. jūnija līdz 2. jūlijam apskatāma profesora Aivara Strangas publikāciju izstāde, kas veidota par godu profesora 60 gadu jubilejai.

Profesors, vēstures habilitētais doktors Aivars Stranga ir LU Vēstures un filozofijas fakultātes Latvijas un Austrumeiropas jauno un jaunāko laiku vēstures katedras vadītājs. Profesora studijas un akadēmiskā darbība vairākus gadu desmitus ir saistīta ar LU Vēstures un filozofijas fakultāti. 1972. gadā A.Stranga iestājās Latvijas Valsts universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē, kurā strādā kopš 1980. gada. Laika periodā no 1995.-2000. gadam strādāja Latvijas Ārpolitikas institūtā. Kopš 2009. gada - Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis. Profesors Aivars Stranga ir bijis viesprofesors Stenfordas universitātē (2003.g.) (ASV), Joensuu universitātē (1996., 1998.g.) un Turku Universitātē (2002., 2004.g.) (Somijā). Šogad profesors kļuva par Vēstures izpētes un popularizēšanas biedrības izvēlēto godpilnā titula “Gada vēsturnieks 2013” īpašnieku. Profesors aktīvi piedalās starptautiskās konferencēs un kongresos, viņš  ir vairāk nekā 450 publikāciju un vairāku monogrāfiju autors. Profesora pētnieciskās intereses ir saistītas ar Latvijas vēsturi 20.gs., ārpolitiku, Otro pasaules karu, ebreju vēsturi Baltijā u.c. LU Bibliotēkā Bibliotēkā Aspazijas bulvārī 5 veidotajā izstādē aplūkojamas 14 nozīmīgākās profesora monogrāfijas. Izstādē apskatāmo izdevumu saraksts Profesora A. Strangas nozīmīgāko publikāciju saraksts  

Dalīties