2018. gada 10. decembrī
Seminārs "Ieskats par atvērtās piekļuves (Open Access) iniciatīvu un atvērtā zinātne (Open Science)" Liepājas Universitātē

2018. gada 29. novembrī
Seminārs "Ieskats par atvērtās piekļuves (Open Access) iniciatīvu un atvērtā zinātne (Open Science)" Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolā ("RISEBA")

2018. gada 30. oktobrī
Konference “Latvisko vērtību atspoguļojums tautas materiālajā un garīgajā kultūrā”
Konferences programma

2018. gada 26. oktobris
Tiešsaistes seminārs "Datu pārvaldības plāni: kā tos veidot, ievērojot atvērtās zinātnes un FAIR** principus?" (Data Management Plans: Open and FAIR)

2018. gada 24. oktobrī
Seminārs "Atvērtā zinātne pētniecības grantu piesaistei" (Open Science for Successful Research Grants)

2018. gada 22. maijā
Konference “Dr. phil. Vilnis Zariņš: garīgais skolotājs, filosofs, tulkotājs, patriots”

2018. gada 16. maijā
Seminārs “Atvērtā licence Creative Commons - atvērtai zinātnei, biznesam un sabiedrībai”

2018. gada 15. maijā
Diskusija "LU studiju vide ārzemju studentiem"

2018. gada 24. aprīlī
Diskusija “Bibliotēka, kur grāmatas nekad neguļ”

2018. gada 24. aprīlī
Seminārs “Pētniecības intuitīvā pārskatāmība – intelektuālā datu analīze un starpdisciplinaritāte humanitārajās un izglītības zinātnēs”

2018. gada 28. martā
Seminārs “Web of Science un InCites. Bibliometrija un zinātnes sasniegumu analīze, pārvaldība”

2018. gada 1. martā
Latvijas Universitātes 76. zinātniskās konferences Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcija - Konferences programma