15. maijā Bibliotēkā Raiņa bulvārī pulcējās LU Bibliotēkas, fakultāšu, departamentu un studentu pašpārvaldes pārstāvji, lai diskutētu par studiju vidi ārzemju studentiem.

LU Bibliotēkas informācijas speciālists Emīls Mārtiņš Riekstiņš klātesošos iepazīstināja ar 2018. gadā veikto pētījumu, kura mērķis bija noskaidrot ārvalstu studentu viedokli par LU Bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem un to kvalitāti.

Pētījumā tika noskaidrots, ka lielākā daļa ārzemju studentu aktīvi izmanto LU Bibliotēkas telpas mācību procesam, bet LU Bibliotēkas piedāvāto apmācību apmeklējums ārzemju studentu vidū ir zems. Tika ieskicēts  ārzemju studentu vērtējums par LU Dabas mājā izvietoto bibliotēku, kas ieguva pozitīvas atsauksmes veltītas telpu interjeram, grāmatu plauktu izvietojumam un pieejamībai visas diennakts garumā. Tika skarti jautājumi par LU Bibliotēkas apmeklējumu, piedāvāto datubāzu izmantojumu, tehnisko aprīkojumu un darba laikiem.

Diskutējot par pētījuma rezultātiem, tika atzīts, ka darba kvalitātes uzlabošanā un pilnvērtīgu bibliotēkas sniegto pakalpojumu izmantošanā, lielāka nozīme jāpievērš ciešākai sadarbībai starp LU Bibliotēku, departamentiem un fakultātēm. Iezīmējās iespējamie sadarbības ceļi, kas veicinātu ārzemju studentiem piedāvāto LU Bibliotēkas apmācību apmeklējumu un radītu pilnvērtīgāku izpratni par bibliotēkas piedāvātajiem resursiem tajā skaitā datubāzēm.

LU Bibliotēkas organizētā diskusija deva labāku izpratni par aspektiem, kas jāpilnveido darbā ar ārzemju studentiem, kā arī ļāva apjaust darba gaitā uzkrāto pozitīvo pieredzi šajā jomā.

LU Bibliotēka pateicas visiem diskusijas dalībniekiem par sadarbību un atsaucību.