Latvijas Zinātņu Akadēmijas publikācijas humanitārajās un sociālajās zinātnēs. E-žurnāls!

Pieejams: Bibliotēkā Aspazijas bulvārī