Latvijas Zinātņu Akadēmijas (LZA) Vēstis (A daļa)

Latvijas Zinātņu Akadēmijas publikācijas humanitārajās un sociālajās zinātnēs.