Dāvinājuma raksturojums

Kolekcija izveidota 1998. gadā, pateicoties Eižena Leimaņa (1905-1992) dzīvesbiedres Zigrīdas Leimanes nozīmīgajam grāmatu dāvinājumam Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēkai.

Dāvinājuma kopumu veido 1785 eksemplāri, kura saturā ir fundamentāli darbi matemātikā, debess mehānikā un astronomijā, grāmatas, kuras nepieciešamas studentiem mācību priekšmetu izpratnē, kā arī materiāli, kas lieti noderēs Alma mater vēstures pētniecībā. 

Biogrāfija

Bijušais LU Matemātikas un dabaszinātņu fakultātes docētājs, kādu laiku arī fakultātes dekāns Eižens Leimanis - viena no interesantākajām personībām latviešu zinātnē, dzimis 1905. gada 10. aprīlī Kocēnu pagasta Vecbaižās. 1924. gadā beidzis Rīgas pilsētas 1. ģimnāziju un iestājies LU Matemātikas un dabaszinātņu fakultātē. Studiju laikā pievērsies diferenciālvienādojumu teorijai un debess mehānikai.

1935. gadā E. Leimanis tiek ievēlēts par LU privātdocentu un tajā paša gadā, saņemot Kristapa Morberga stipendiju, dodas uz Parīzi, kur 9 mēnešus strādā ievērojamā debess mehānikas speciālista profesora  Ž. Šazī (1882-1955) vadībā. 1937. gadā E. Leimanis tiek ievēlēts par docentu un savā pedagoga darbībā LU lasījis teorētiskās mehānikas, orbītu teorijas, debess mehānikas, praktiskās analīzes un tēlotājģeometrijas kursus. 1940. gadā klajā nāk viņa mācību grāmata "Teorētiskā mehānika".

Otrā pasaules kara beigās bēgļa gaitas E. Leimani un viņa ģimeni aizved uz Vācijas ziemeļiem, kur no 1944./45. m./g. viņš ir profesora vietas izpildītājs senajā Greifsvaldes universitātē. 1946. gada pavasarī Hamburgā sāk darboties Baltijas Universitātē, kas vēlāk pārceļas uz netālo Pinebergu.

Vairāk nekā pusgadsimtu Eižens Leimanis pavadījis ārpus dzimtenes, Vācijā un Kanādā, un kā matemātikas profesors strādājis Britu Kolumbijas universitātē Vankūverā. Profesora akadēmiskā darbība šeit ir ļoti aktīva - viņš ir "Mathematical Reviews" un "Applied Mechanics Reviews" līdzstrādnieks, piedalās starptautiskos matemātikas kongresos, ir vairāku zinātnisko organizāciju - Ņujorkas ZA, Francijas un Itālijas matemātikas un Vācijas Astronomu biedrību, Latviešu Akadēmisko mācību spēku un zinātnieku asociācijas - loceklis. Vairāku monogrāfiju, kā, piemēram, "Dynamics and Nonlinear mechanics", "The general problem of the motion of coupled rigid bodies about a fixed point" un "Qualitative methods in the three-body problem", autors un līdzautors.

Gan Baltijas Universitātes, gan britu Kolumbijas Universitātes posmā profesors E. Leimanis ir uzrakstījis vairākus mācību līdzekļus vācu un angļu valodās par diferenciālvienādojumu teoriju, integrālrēķiniem un atsevišķām mehānikas problēmām. Publikācijas pasaules zinātniskajos izdevumos nav iespējams saskaitīt (vairāki simti), un darbi veltīti dažādām diferenciālvienādojumu problēmām, ballistikai, debess mehānikai un atsevišķiem mehānikas jautājumiem. Publicējis vairāk nekā 30 darbu par zinātnes vēsturi un pāri par 600 apskatu par citu zinātnieku darbiem.

1989. gada un 1991. gada rudenī profesors E.Leimanis bija ieradies Rīgā uz Latvijas Universitātes jubilejas svinībām, kuru laikā viņam tika pasniegts goda doktora diploms.

Par E. Leimani savā atmiņu grāmatā "Trešais zvans" Anšlavs Eglītis raksta: "Naktsmājas mums bija paredzētas pie prof. E. Leimaņa. Ar profesoru iepazinos Los Andželosā, kad viņš piedalījās Kalifornijas augstskolas rīkotajā vispasaules matemātiķu kongresā. Viņš piederēja pie nedaudzajiem latviešu zinātniekiem, kas ar saviem pētījumiem bija ieguvuši pasaules mēroga popularitāti. Patlaban viņš beidza monumentālu darbu pie tā dēvēto "trīsķermeņu problēmu", par ko matemātiķi lauza galvas jau gadu simteņiem ilgi... Iespaidīgs bija profesora darba kabinets, kura sienas no griestiem līdz grīdai klāja sējumiem piekrauti plaukti. Tur nebija tikai grāmatas par matemātiku, bet jo daudzas par literatūru un īpaši mūziku. Profesors bija liels mūzikas cienītājs. Mums ierādītajā guļamistabā nakts galda atvilktnē atradu slavenā vācu pianista Gīzekinga nupat iznākušo atmiņu grāmatu".

Eižens Leimanis kā īsts zinātnes cilvēks visus savus honorārus ieguldīja grāmatās. Profesoram vēl esot šai saulē, viņu nodarbināja problēma, kāds liktenis pēc viņa aiziešanas mūžībā piemeklēs plašo literatūras klāstu. Rūpēs par grāmatu tālāko likteni iesaistījās arī viņa dzīvesbiedre. Daļa literatūras tika sūtīta, piemēram, uz Britu Kolumbijas Ziemeļu universitāti, Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultāti, uz Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātes lasītavu, atsevišķām personām un draudžu skolām Latvijā, Latvijas Mūzikas akadēmijai.

Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātei dāvātā un Eižena Leimaņa veidotā kolekcija glabājas LU Bibliotēkas Krātuvē. Izdevumus iespējams pasūtīt kopkatalogā.

Izmantotie materiāli:

1. Vija Apinīte "Izcila zinātnieka personiskā bibliotēka atgriežas Latvijā", Universitātes Avīze, 31.10.2000. tiešsaiste  [skatīta 17.03.2011.]
2. Leonīds Roze "Profesors Eižens Leimanis" - Zvaigžņotā Debess 1991./92. g. ziema nr. 38.-40. lpp.

A. Avdeikina, G. Kosīte. Profesora Eižena Leimaņa kolekcija