LU Vēstures un filozofijas fakultāte no pirmsākumiem līdz mūsdienām

Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātei ir raiba vēsture. Tā vairākkārt mainījusi nosaukumu. Fakultātē notikušas nodaļu apvienošanas, atdalīšanas un reorganizēšanas. 

No 1919. gada līdz 1945. gadam fakultātes nosaukums bija Filoloģijas un filozofijas fakultāte. No 1945. gada līdz 1954. gadam tā tika dēvēta par Vēstures fakultāti. Šajā laika posmā filozofijas zinātnes bija iespējams apgūt Latvijas Valsts universitātes filozofijas katedrā.

1954. gadā tika atkal apvienotas vēstures zinātnes un filoloģijas zinātnes, izveidojot Vēstures un filoloģijas fakultāti. No 1966. gada līdz 1970. gadam filozofijas zinātnes bija iespējams apgūt Juridiskajā un filozofijas fakultātē. Bet 1970. gadā tika izveidota Vēstures un filozofijas fakultāte, kura ar šādu nosaukumu vēl pastāv arī mūsdienās.