LU lietotājiem līdz 2024. gada 19. jūlijam ir nodrošināta izmēģinājuma piekļuve zinātniskajam žurnālam Science Robotics.

Science Robotics publicē oriģinālus, recenzētus, uz zinātni vai inženierzinātnēm balstītus pētniecības rakstus, kas attīsta robotikas jomu un dažādas saistītās jomas. Žurnālā iekļautas arī redaktoru apstiprinātas atsauksmes. Starptautiska akadēmisko redaktoru komanda uztur Science Robotics rakstus augstā kvalitātē, kas ir Science žurnālu saimes pazīme.

Piekļuve LU datortīklā pieejama šeit.

Piekļuve ārpus LU datortīkla pieejama šeit.

LU Bibliotēka aicina izteikt savu viedokli par zinātnisko žurnālu Science Robotics šeit vai sūtot atsauksmes uz e-pasta adresi info-bibl@lu.lv.

Dalīties