LU Bibliotēka jaunajā studiju gadā turpina iepazīstināt savus lasītājus ar krājumā glabātajām unikālajām 18. gadsimta grāmatām. Aicinām LU Dabaszinātņu bibliotēkā aplūkot vācu dabas pētnieka Markusa Elizera Bloha (Marcus Elieser Bloch, 1723-1799) ihtioloģijas enciklopēdijas krāšņās lappuses.

LU Bibliotēkas krājumā nozīmīgu daļu veido kolekcijas un dāvinājumi, to vidū ir arī Vēsturiskie institūciju krājumi, kuri veidojušies apvienojot dažādu institūciju krājumus un pasniedzēju dāvinājumus visdažādākajās nozarēs. Viens no vēsturisko institūciju krājumiem ir arī Vēsturiskais Bioloģijas fakultātes bibliotēkas krājums, kas ir bagāts ar slavenāko tā laika dabas pētnieku, biologu, entomologu un zoologu darbiem, kuri veicinājuši bioloģijas zinātnes attīstību. Tāds ir arī vācu dabas pētnieks Markuss Elizers Blohs (Marcus Elieser Bloch, 1723-1799), kura ieguldījums vislabāk zināms ar viņa krāšņi ilustrētajiem pasaules zivju enciklopēdiskajiem darbiem. Viņš tiek uzskatīts par vienu no 18. gadsimta nozīmīgākajiem ihtiologiem, kurš sarakstījis arī daudzus referātus par dabas vēsturi, salīdzinošo anatomiju un fizioloģiju.

LU Dabaszinātņu bibliotēkā interesenti aicināti iepazīties ar vienu no skaistākajiem ihtioloģijas nozares izdevumiem “Ichtyologie, ou Histoire Naturelle, Générale Et Particulière Des Poissons” un tā 12. sējumu enciklopēdijas lappusēm, franču valodas tulkojumu.

Blohs darba “Allgemeine Naturgeschichte der Fische” pirmajos trīs sējumos ar nosaukumu “Oeconomische Naturgeschichte der Fishe Deutschlands” bija iecerējis iekļaut tikai Vācijā atrodamās zivju sugas, kuras viņš personīgi būtu izpētījis. Cenšoties aptvert iespējami vairāk izzinošo informāciju par zivīm, viņš ne tikai pats vāca paraugus, bet arī veiksmīgi sadarbojās ar dažādām personām gan Vācijā, gan ārpus tās robežām un drīz vien citu pamudināts ar atsūtītajiem paraugiem, aprakstiem un attēliem no citām valstīm, Blohs nolemj nākamajos 9 sējumos ar nosaukumu “Naturgeschichte der ausländischen Fische” ietvert zivju sugas no citām pasaules daļām. Franču valodas tulkojums “Ichthyologie, ou histoire naturelle, générale et particulière des poissons”, kas atrodas LU Bibliotēkas krājumā, publicēts laika periodā no 1785. līdz 1797. gadam 12 sējumos.

Laipni lūdzam apmeklēt izstādi!

Dalīties

Saistītais saturs

LU Bibliotēkas pētnieciskā darba ieguldījums LU Rakstos
13.09.2022.

LU Bibliotēkas pētnieciskā darba ieguldījums LU Rakstos