Latvijas Universitātes (LU) studentiem jāreģistrējas un jāpārreģistrējas LU Bibliotēkā, izmantojot LU Informācijas sistēmu (LUIS).

Bakalauru studiju programmu 1. kursa studentus un maģistra studiju programmu 1. kursa studentus  LU Bibliotēka aicina reģistrēties LUIS.

Pirmajā Bibliotēkas apmeklējuma reizē, uzrādot studenta apliecību bibliotekāram, students saņems lietotāja identifikācijas numuru.

Bakalauru un maģistra studiju programmu studenti, sākot no 2. kursa,  ikgadējo pārreģistrāciju veic elektroniski LUIS.

Latvijas Universitātes Bibliotēka ikvienam novēl sekmīgu un idejām bagātu studiju gadu!

Dalīties