LU Bibliotēka Latvijas Bibliotēku nedēļā 23. aprīlī plkst. 11.00 atklās tematisko lekciju ciklu ar nosaukumu “Zvaigžņu likumi tekstos, vēsturē, ikdienā”. Ikviens interesents ir aicināts klausīties lekcijas LU Bibliotēkas Facebook lapā tiešraidē.

Pirmā pasākuma lekcija “Astronomiskais aspekts sengrieķu tekstos”, kuru vadīs Ilona Gorņeva, Dr.philol., LU Humanitāro zinātņu fakultātes docente un Daiga Lapāne, Mg. philol., dzejniece un atdzejotāja, notiks 23. aprīlī plkst. 11.00.

Lekcijā tiks aplūkoti atsevišķi debess ķermeņu un dabas parādību pieminējuma un atainojuma aspekti Eiropas senākajos dzejas tekstos. Uzmanības lokā sengrieķu literatūras sākotne ar Homēra un Hēsioda tekstiem un arhaiskā perioda liriku, kā arī hellēnisma laika dzejnieka Arāta poēma “Parādības” (sengrieķu val. Φαινόμενα), kas šobrīd tiek tulkota un atdzejota latviešu valodā. Izskanēs arī Arāta poēmas atdzejojuma fragmenti.

Nākamās lekcijas aicinām klausīties maijā.

20. maijā plkst. 16.00

Astronomiskās un dabas parādības aizvēsturē Ziemeļeiropā: atspoguļojums vēstures avotos un arheoloģiskajā materiālā

Guntis Zemītis, Dr. hist., LU Latvijas vēstures institūta vadošais pētnieks

27. maijā plkst. 15.00

Zvaigžņu likumi un senlatviskā gadskārta

Irena Pundure, LU Astronomijas institūta zinātniskā asistente, "Zvaigžņotās Debess" atb. sekretāre (1988-2018)

Dalīties

Saistītais saturs