Aprīlī LU Bibliotēka sadarbībā ar kompāniju Elsevier piedāvā bezmaksas tiešsaistes semināru sēriju par Elsevier izstrādāto rīku pētniecības sasniegumu mērīšanai – SciVal.

Elsevier pārstāve Kataržina Kriščuka (Katarzyna Kryszczuk) vadīs seminārus tiešsaistē (vebinārus) LU akadēmiskajam un zinātniskajam, kā arī zinātniskā darba atbalsta personālam par zinātnisko sasniegumu analīzes rīka SciVal efektīvu izmantošanu.

Darba valoda – angļu, sesiju ilgums – 45-60 minūtes.  

Tiešsaistes semināru sesijā iespējams apgūt sekojošus tematus: 

7. aprīlī plkst. 11.00 “Ieskats par SciVal rīku un tā datiem” (SciVal intro and data behind SciVal). PIETEIKTIES 

9. aprīlī plkst. 11.00 “Zinātnisko sasniegumu vizualizācija – pārskatu modulis” (Visualize research performance – Module Overview). PIETEIKTIES 

14. aprīlī plkst. 11.00 “Progresa pārvaldīšana” (Benchmark your progress). PIETEIKTIES 

15. aprīlī plkst. 11.00 “Pārskati – kā izmantot rīka veidnes” (Reports – how to use templates). PIETEIKTIES 

16. aprīlī plkst. 11.00 “Sadarbības attīstīšana un pētniecības sasniegumu tendenču analīze” (Develop collaborative partnerships and analyze research trends). PIETEIKTIES 

21. aprīlī plkst. 11.00 “Analīze institūciju un valstu aspektā” (Institutions and Countries). PIETEIKTIES 

23. aprīlī plkst. 11.00 “Analīze individuālu pētnieku un publikāciju kopu aspektā” (Researchers and Publication Sets). PIETEIKTIES 

28. aprīlī plkst. 11.00 “Analīze tēmu, pētniecības jomu un žurnālu aspektā” (Topics, Research Areas and Journals). PIETEIKTIES 

SciVal rīks ļauj iepazīties un analizēt datus par pētnieciskiem projektiem un zinātniskiem sasniegumiem pasaules, valsts, organizācijas un individuālā līmenī. SciVal ir Elsevier produkts, kas piedāvā piekļūt, analizēt un izgūt pārskatus un vizuālu informāciju par vairāk nekā 6000 zinātnisku institūciju sniegumu, kā arī noskaidrot tendences un sadarbības iespējas.

Jau šobrīd LU akadēmiskajam un zinātniskajam personālam ir pieejams rīks SciVal. SciVal var pieslēgties, izmantojot datubāzes Scopus personīgā profila lietotājvārdu un paroli.

Dalīties