• Dr. biol. Edgars Vimba: biobibliogrāfiskais rādītājs / Latvijas Universitāte. Bibliotēka; [sast.: Arnis Brīnums, Dace Rempe, Sandra Ranka].- Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2005. - 83 lpp.