• Dr. biol. Edgars Vimba : biobibliogrāfiskais rādītājs / [sastādītāji: Arnis Brīnums, Dace Rempe, Sandra Ranka] ; Latvijas Universitāte. Bibliotēka. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2005. – 83 lpp. – Pieejams: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/253