Nezināmā Kara Vēsture

Ilustrēts žurnāls par kara un militāriem jautājumiem. Detalizētas kauju shēmas un autentiskas fotogrāfijas padara šo žurnālu unikālu salīdzinājumā ar citiem vēstures tematikai veltītiem izdevumiem.