Bibliotēkas speciālisti pēc pieprasījuma sagatavo bibliogrāfiskos rādītājus.  

  • Bibliogrāfisko rādītāju var izmantot personīgām vajadzībām vai publicēšanai. 

  • Cena par pakalpojumu ir noteikta saskaņā ar Bibliotēkas maksas pakalpojumu cenrādi. 

  • Sagatavotās bibliogrāfijas pieejamas LU e-resursu repozitorijā

 

Konsultācijas par pakalpojumu sniedz galvenā bibliotekāre Sandra Fomina,
e-pasts: sandra.fomina@lu.lv