Biedrības "Tvērums" filozofijas žurnāls. Izdevuma mērķis ir popularizēt filozofiju, sniegt platformu visiem, kurus interesē filozofija. Katram laidienam ir sava tēma: Estētika, Izmisums, Identitāte, Kontrole…

Pieejams: LU Bibliotēkas Krātuvē