Intelektuālā žurnāla “Rīgas Laiks”  izdevums krievu valodā. Publicē rakstus un sarunas par filozofiju un kultūru. E-žurnāls!

Pieejams: LU Bibliotēkas Krātuvē