Žurnāls stāsta par aizgājušo laiku notikumiem, likteņiem, pieredzi un mācībām.

Pieejams: LU Bibliotēkas Krātuvē