Latvijas Universitātes Fizikas institūta žurnāls, kas publicē zinātniskus rakstus par fundamentālām un lietišķām magnetohidrodinamikas problēmām nesaspiežamā vidē, tai skaitā magnētiskajos šķidrumos. E-žurnāls!

Pieejams: LU Bibliotēkas Krātuvē / Zinātņu mājas bibliotēkā