Latvijas Universitātes  Literatūras, folkloras un mākslas institūta starpdisciplinārs zinātnisks žurnāls. Žurnālā tiek publicēti raksti humanitārajās un sociālajās zinātnēs, kuri ir oriģināli, iepriekš nepublicēti pētījumi un kuru pamatā ir zinātnisks izpētes darbs.

Pieejams: Humanitāro zinātņu bibliotēkā