Latvijas Arhīvi

Žurnāls publicē zinātniskus rakstus par arhīvzinātni un arhīvu darba pieredzi, zinātniskus rakstus par Latvijas vēstures dažādiem jautājumiem, kas tapuši vēstures avotu (īpaši arhīvu dokumentu) pētniecības rezultātā, kā arī zinātniski sagatavotas vēstures avotu publikācijas.