Žurnāls visiem lasītājiem, kuri vēlas uzlabot savu dzīves kvalitāti, apgūstot videi draudzīgu dzīvesveidu, kā darīt, audzēt, pirkt, gatavot. Ar katru savas ikdienas izvēli ikviens var palīdzēt izdzīvot vissīkākajām būtnēm, var saglabāt tīru gaisu, ko ieelpot.

Pieejams: Dabaszinātņu bibliotēkā