Baltu Filoloģija: baltu valodniecības žurnāls

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodniecības katedras žurnāls publicē pētnieciskus darbus visās baltu valodniecības jomās.