Teoloģijas semināra kolekcija satur izdevumus dažādās nozarēs: filozofijā, reliģijas teorijā un filozofijā, kristīgajā teoloģijā, morālteoloģijā, kristīgajā liturģijā, baznīcas vēsturē u.c.

Šo kolekciju LU Bibliotēka vēsturiski ir pārmantojusi no Teoloģijas semināra.

Kolekcijas izveidošanas iemesls bija saglabāt bijušā Teoloģijas semināra (1969.-1990.g.) mācībspēku un studentu pētnieciskā darba mantojumu - nepublicētus materiālus, drukātus mašīnrakstā uz caurspīdīga papīra (zīdpapīrs) kā sava laika unikālu liecību.

Mācību līdzekļus Teoloģijas semināra vajadzībām bija jāsarūpē pašiem mācībspēkiem, katram savā priekšmetā uzrakstot kompendiju - mācību grāmatu mašīnrakstā. Semināru pabeidza 52 klausītāji, kas stājās savā kalpošanas darbā Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcās kā pilntiesīgi mācītāji.

1989. gadā Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas arhibīskaps K. Gailītis ierosināja uz Teoloģijas semināra bāzes atjaunot LU Teoloģijas fakultāti.

1990. gada 25. janvārī Latvijas Universitātes Padomes sēdē, kurā piedalījās arhibīskaps K. Gailītis, Teoloģijas semināra rektors R. Akmentiņš un mācībspēki R. Feldmanis un J. Rubenis, tika vienbalsīgi nolemts atjaunot 1940. gadā slēgto LU Teoloģijas fakultāti.

Teoloģijas semināra kolekcija ir neatņemama bibliotēkas sastāvdaļa. Atjaunojot LU Teoloģijas fakultāti 1990. gadā, tika no jauna veidota arī fakultātes bibliotēka. Daļa no Teoloģijas semināra materiāliem kļuva par vienu no bibliotēkas izveides pamatiem, to starpā arī semināra mācībspēku kompendiji un studentu pētnieciskā darba materiāli.

Neskatoties uz dažādu politisko varu maiņām, LU Bibliotēkai ir izdevies saglabāt Teoloģijas semināra mantojumu, kas ir spilgta sava laika liecība un var kalpot tālākā Latvijas baznīcas vēstures un teoloģiskās domas izpētē.

Teoloģijas semināra kolekcijā iekļauti 114 nosaukumu dokumenti, kas atrodas LU Bibliotēkas Raiņa bulvārī krājumā.