Ernests Felsbergs (1866-1928) ir LU pirmais rektors un profesionāls mākslas vēsturnieks.

1920. gadā E. Felsbergs uzsāka darbu Latvijas Augstskolā (vēlākajā Latvijas Universitātē) kā profesors, bet 1920. gada septembrī tika iecelts par rektora vietas izpildītāju (apstiprināts šajā amatā 1922. gadā). Profesors rektora amatā palika līdz 1923. gada vasarai. Laikā no 1922. līdz 1925. gadam viņš bija Saeimas deputāts, bet 1924. gada 19. decembra - 1925. gada 4. martam - izglītības ministrs. Par nopelniem valsts labā apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeni.  1928. gada martā profesors tika ievēlēts par Latvijas Universitātes klasiskās filoloģijas doktoru honoris causa.

E. Felsbergs sarakstījis vairākas grāmatas un zinātniskus rakstus un, paralēli administratīvajam darbam, profesors lasīja lekcijas Filoloģijas un filozofijas fakultātē un Latvijas Mākslas akadēmijā. Kur lasījis kursus Grieķijas vēsturē, grieķu mākslas vēsturē, mitoloģijā un ievadu klasiskajā filoloģijā.

Profesors E. Felsbergs bijis arī LU Mākslas kabineta ekspozīcijas veidotājs.

Pateicoties E. Felsberga entuziasmam un iniciatīvai, LU Mākslas kabinets ieguva bagātu priekšmetu un grāmatu kolekciju.

Kolekcijas tematika ir pasaules mākslas vēsture, ietverot klasiskos mākslas vēstures izdevumus, literatūru par antīkās pasaules mākslu, senās Ēģiptes kultūras mantojumu un tā arheoloģisko izpēti.

E. Felsberga un LU Mākslas kabineta grāmatu un attēlu kolekcija ir plašākā un vērtīgākā šāda veida kolekcija 20.gs. sākumā Latvijā. darbus par Renesanses māksliniekiem un citus izdevumus. Šie izdevumi ir noderīgi mākslas studijām par dažādiem laikmetiem un mākslas nozarēm. Kolekcijas apjoms ir vairāk kā 1000 grāmatu nosaukumu.

Kolekcija atrodas LU Bibliotēkas Krātuvē. Izdevumus iespējams pasūtīt kopkatalogā.

Kolekcijā iekļauto izdevumu saraksts pieejams šeit.

Digitālā kolekcija "LU pirmais rektors E. Felsbergs"

Izmantotais informācijas avots:

Apele Sandra. LU pirmais rektors Ernests Felsbergs un viņa Mākslas kabinets / Sandra Apele // Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas 470 gadu jubilejas zinātniskā konference : Rīga, Latvija, 1994.gada 8.-9.marts : rakstu krājums = Conference dedicated to 470 years anniversary of Latvian Academic library : March 8-9, 1994, Riga, Latvia : proceedings. - Rīga : LAB, 1994. - 72.-75.lpp.

M. Saviča. LU rektors, mākslas zinātnieks prof. E. Felsbergs: digitālās kolekcijas raksturojums

I. Mantiniece. LU rektora, profesora Ernesta Felsberga un Mākslas kabineta kolekcija 

Saistītās ziņas:

Grāmatas no E. Felsberga kolekcijas

Mākslas kabineta kolekcija