Gravīras no Napoleona dibinātā Eģiptoloģijas institūta izdotās unikālās oriģinālgravīru kolekcijas "Ēģiptes apraksts vai piezīmju kolekcija, kura veidota Ēģiptē Francijas armijas ekspedīcijas laikā" ("Description de l'Égypte ou Recueil de observations et des recherches qui ont été faites en Égypte pendant l'éxpédition de l'armée française") 2. izdevuma, kas izdots Parīzē 19. gadsimta 20. gados. Lielformāta gravīru kolekciju veidojuši franču zinātnieki Napoleona Ēģiptes ekspedīcijas laikā no 1798. līdz 1801. gadam. Gravīrās attēlotas piramīdas, tempļi, skulptūras un bareljefi, hieroglifu raksti, augi, dzīvnieki, pilsētas un to kartes.

Oriģinālgravīras no izdevuma "Description de l'Egypte"