Bibliotēkas krājumā atrodas unikāls Napoleona dibinātā Eģiptoloģijas institūta izdotās oriģinālgravīru kolekcijas "Description de l'Égypte ou Recueil de observations et des recherches qui ont été faites en Égypte pendant l'éxpédition de l'armée française" jeb "Ēģiptes apraksts vai piezīmju kolekcija, kura veidota Ēģiptē Francijas armijas ekspedīcijas laikā" 2. izdevums, kas izdots Parīzē laika periodā no 1821. līdz 1829. gadam. Lielformāta gravīrās attēlotas piramīdas, tempļi, skulptūras un bareljefi, hieroglifu raksti, augi, dzīvnieki, pilsētas un to kartes.

Vēsturiski ilustratīvo un mākslinieciski vērtīgo gravīru kolekciju veidoja franču zinātnieki Napoleona Ēģiptes ekspedīcijas laikā no 1798. līdz 1801. gadam. Gravīras ir vairāk nekā 150 slavenu dažādu nozaru zinātnieku un pētnieku sadarbības rezultāts, kuri pavadīja Napoleonu ekspedīcijā uz Ēģipti. Vēlāk, palīdzot aptuveni 2000 māksliniekiem, kartogrāfiem, burtličiem, kā arī 400 gravieriem, tika sagatavots šobrīd zināmais izdevums. Tas sastāv no 37 sējumiem (929 eks.), gravīras ir melnbaltas, izņemot pirmo plati, kas ir krāšņi kolorēta.

Laika periodā no 2005. līdz 2009. gadam notika gravīru konservācijas un restaurācijas process. Pirmā gravīru izstāde tika sarīkota 2006. gada 1. februārī Francijas Kultūras centrā. Tajā bija apskatāmas 5 lielformāta gravīras, kas restaurētas ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. Restaurāciju veica Ārzemju Mākslas muzeja grafikas restauratores Aija Brīvniece un Una Kastanovska. Darbs pie gravīru restaurēšanas turpinājās, Bibliotēka ir restaurējusi visas gravīras, restaurēšanas un konservācijas darbus veica restauratore - meistare Ārija Ubarste.

Gravīras atrodas LU Bibliotēkas Krātuvē un tās iespējams pasūtīt kopkatalogā, lai izmantotu Bibliotēkas lasītavās.

Gravīras iespējams aplūkot arī LU Bibliotēkas veidotajā virtuālajā izstādē "Pēc 5 mirkļiem 100 gadi: bibliotēku dārgumi".


Saistītā informācija:

 

Informācija par konferenci ""Description de l'Egypte" gravīras kā Ēģiptes vēstures un kultūras liecības":