Viena no būtiskākajām digitālajām kolekcijām ir Latvijas Universitātes Rakstu kolekcija, kurā ietverti LU veidoto zinātnisko rakstu krājumi dažādās zinātņu nozarēs. Kolekciju veido vairāk nekā 930 sējumi, sākot ar pirmo "Latvijas Augstskolas rakstu" numuru, kas izdots 1921.gadā. Lielākā daļa no tiem (650 sējumi) ir digitalizēti. 

Izdevumu nosaukumi mainījušies atbilstoši situācijai Latvijas valstī un  "Alma Mater" nosaukuma maiņām: "Latvijas Augstskolas Raksti" (1921-1923), "Latvijas Universitātes Raksti" (1923-1929), "Latvijas Universitātes Raksti" ar papildus dalījumu 20 fakultāšu un institūtu sērijās (1929-1940), "Latvijas Valsts universitātes Zinātniskie raksti" (1941). Otrā pasaules kara laikā LU Rakstu izdošana bija apgrūtināta un vienīgi 1943. gadā iznāca "Universitāte Rīgā. Zinātniskie raksti", ar dalījumu fakultāšu sērijās. Līdz 1949. gadam Universitātes raksti neiznāca.

Izdošana atjaunojās kā "Latvijas Valsts universitātes Zinātniskie raksti", 1958. gadā notika kārtējā nosaukuma maiņa - "Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitātes Zinātniskie raksti". No 1976. gada Latvijas Valsts Universitātes rakstu krājumu izdeva bez numerācijas un sērijas nosaukuma. Ar 1990.gadu LU Rakstu sērija atguva agrāko nosaukumu un tika iedalīti tematiskās sērijās, kas nebija saistītas ar konkrētu fakultāti. Pēdējo gadu izdevumi tiek izdoti vairāk kā 20 tematiskos blokos drukātā un elektroniskā veidā.

LU Rakstos publicējušās daudzas Latvijā un Latvijas Universitātē nozīmīgas personības, akadēmiskā un studentu vidē atzīti mācībspēki un zinātnieki. Publicētajos rakstos apkopoti zinātniskās pētniecības rezultāti, kā arī raksturotas laikmeta aktuālās problēmas un to sniegti to risinājumi. LU Rakstu krājumi ir ieguvuši popularitāti ārvalstīs un ir atrodami daudzu ārzemju augstskolu un vadošo pasaules bibliotēku krājumos.

Līdz šim LU e-resursu repozitārijā iekļauti digitalizētie Latvijas Augstskolas Raksti (1921-1923), Latvijas Universitātes Raksti (1923-1943), Latvijas Valsts universitātes Zinātniskie raksti (1949-1976); kā arī Latvijas Universitātes Rakstu elektroniskās versijas, kas izdotas sākot no 2004. gada.

Kolekcijas materiāli sniedz iespēju gūt padziļinātu ieskatu ne tikai Latvijas lielākās augstskolas zinātniski pētnieciskās darbības aktualitātēs, bet ļauj izsekot līdzi Latvijas zinātniskās domas veidošanās un attīstības posmiem dažādos laika periodos un ir nenovērtējams pētnieciskais un izziņas avots.  Jebkuram interesentam LU Rakstu krājumi un to saturs ir pieejams LU e-resursu repozitorijā.