Pētera Zālītes (1864–1939) dāvinājuma kolekcijā ietilpst ap 1670 sējumu vācu valodā, kā arī neliels skaits izdevumu latviešu valodā.

Dāvinājums sastāv no grāmatām, kas izdotas 19. gadsimtā un 20. gadsimta pirmajā pusē. Visvairāk pārstāvētās nozares ir filozofijas vēsture, filozofijas sistēmas un koncepcijas, loģika, ētika, morāle, vēsturiskā ģeogrāfija un daiļliteratūra. Kolekcijā ietilpst dažādu izcilu filozofu un domātāju - Platona, Kanta, Sofokla, Junga, Ksenofonta, Spinozas, Aristoteļa, Plīnija, Homēra, Ovīdija, Senekas darbi. Kolekcijā ir arī dzejnieku Heines un Šillera darbi, arī paša P. Zālītes darbi vācu valodā.

Dāvinājums Latvijas Universitātei (LU) uzdāvināts 1938. gadā.

Pēteris Zālīte dzimis 1864. gadā Raunas pagasta Sīļos lauksaimnieku ģimenē. Izglītību ieguvis pagasta skolā, pēc tam draudzes skolā, 1885. gadā iestājies Cēsu apriņķa skolas augstākajā klasē. Vēlējies mācīties Rīgā, bet materiālo apstākļu spiests, mācības pameta, 1889. gadā iestājās Jēnas universitātē un studēja filozofiju, teoloģiju un dabaszinātnes, ieguvis filozofijas doktora grādu. Šajā laikā viņš uzrakstījis divus rakstus latviešu avīzēm par jauniešu studēšanu ārzemēs. Mācījies arī Berlīnes un Pēterburgas universitātēs.

Atgriezies Rīgā un kopš 1893. gada strādājis par redaktoru laikrakstā ,,Mājas Viesis’’ un pēc tam arī ,,Dienas Lapā’’. Šajā laikā P. Zālīte publicē daudzus savus rakstus par visdažādāko tematiku – par notikumiem valstī, par kultūras dzīvi, teātra kritiku, par lauksaimniecību, aprakstus par ceļojumiem, ģeoloģiska rakstura publikācijas, rakstījis arī par politiskiem jautājumiem, par Pirmā pasaules kara gaitu. Rakstījis par filozofiskiem jautājumiem, it sevišķi - par Platonu un Kantu. 

1919. gadā P. Zālīte sāka strādāt Latvijas Universitātē, 1921. gadā viņu ievēlēja par filozofijas profesoru. Šajā laikā viņš vairāk pievēršas izglītības problēmām. Sarakstījis vairāk nekā 20 grāmatas, galvenokārt par filozofiju. Bijis Saeimas deputāts no 1930. līdz 1934. gadam.

Dāvinājums atrodas LU Bibliotēkas Krātuvē. Izdevumus iespējams pasūtīt kopkatalogā.

Dāvinājumā iekļauto izdevumu saraksts pieejams šeit.