Profesora Heinriha Stroda dzīvesgājums

Dzimis: 1925. gada 20. aprīlī Ilūkstes apriņķa Dvietes pagasta „Strazdiņos”.

Izglītība: Ūziņkroga un Dvietes pamatskola (1934-1939), Ilūkstes Valsts humanitārā ģimnāzija (1939-1944), Latvijas Valsts Universitātes Vēstures fakultāte (1945-1950), Latvijas Zinātņu akadēmijas aspirants (1951-1953).

Svešvalodas: krievu, vācu, angļu, latīņu, poļu, franču.

Zinātniskā darba un pētniecības virzieni: Baltijas valstu vēsture, Latvijas vēsture, Latvijas lauksaimniecības vēsture, Politikas vēsture, Baznīcas vēsture, Historiogrāfija. 
H. Strods no 1949. līdz 2002. gadam pētījis Latvijas vēsturi 51 arhīvā 12 dažādās valstīs. 

Zinātniskie grādi, nosaukumi: vēstures zinātņu kandidāts (1953), vēstures zinātņu doktors (1977), habilitētais vēstures doktors (1992), Latvijas Zinātņu akadēmijas Goda loceklis (1992).

Pētnieciskā darba pieredze: Centrālā Latvijas Vēstures muzeja vecākais pētnieks, Vēstures nodaļas vadītājs, direktora vietnieks zinātniskajā darbā (1949-1957), Latvijas Zinātņu akadēmijas Vēstures institūta Arheoloģijas un etnogrāfijas sektora vecākais pētnieks, vadītājs (1954-1982), Latvijas Universitātes PSRS Vēstures katedras vadītājs (1989-1993), vēstures profesors (1989-1999), Latvijas Okupācijas muzeja pētniecības programmu vadītājs (1998-2012).

Akadēmiskie apbalvojumi, nosaukumi: UNSECO Starptautiskās muzeju padomes korespondētājloceklis (1957), UNESCO Lauksaimniecības muzeju asociācijas biedrs (1967), Lielbritānijas XVIII gadsimta vēstures asociācijas loceklis (1990), Latvijas Zinātņu akadēmijas goda loceklis (1992), Ņujorkas Zinātņu akadēmijas aktīvais biedrs (1994), Latvijas Universitātes Vēstures fakultātes emeritētais profesors (1998), Amerikas Bibliogrāfijas institūta 1998.g. prēmijas medaļa Gada cilvēks, Valsts Kultūrkapitāla fonda mūža stipendiāts (1999), Vācijas Katoļu Akadēmiskā Ārzemju dienesta medaļas Bene Merenti ieguvējs Bonnā (2000), Latvijas Valsts aizsardzības fonda Lāčplēsis goda zīmes ieguvējs (2002), Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas goda raksts Par ieguldījumu Latvijas vēstures izpētē (2006), IV šķiras Triju Zvaigžņu ordenis (2010).

Dalība profesionālajās organizācijās, profesionālā darbība: Krievijas agrārās vēstures simpozija padomes biedrs, Latvijas Universitātes žurnāla Latvijas Vēsture redkolēģijas loceklis, Latvijas Universitātes Vēstures promocijas un habilitācijas padomes loceklis un priekšsēdētāja vietnieks, Latvijas Naturalizācijas un imigrācijas departamenta padomnieks, Latvijas Valsts Prezidenta Vēstures komisijas loceklis, Holokausta laika noziegumu izpētes starptautiskās komisijas loceklis, Žurnāla Genocide and Ressistance (Lietuva) redakcijas kolēģijas loceklis, Latvijas Republikas Ministru kabineta komisijas PSRS okupācijas režīma nodarīto zaudējumu aprēķināšanai loceklis.

Miris: 2012. gada 13. aprīlī, Rīgā, apglabāts Rīgas I Meža kapos.

Heinriha Stroda intervija no izdevuma "Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes vēsture padomju laikā : personības, struktūras, idejas (1944-1991)"

Heinriha Stroda biogrāfija no izdevuma "Zinātne un mana dzīve : 69 emeritēto zinātnieku atmiņas un dzīvesgājums"

____________________________________

Izmantotie informācijas avoti:
1. Latvijas Zinātņu akadēmiskas goda loceklis, profesors Heinrihs Strods : 80 dzīves gadi : bibliogrāfija / Latvijas Akadēmiskā bibliotēka ; sast.: Ilze Barone, Dagnija Ivbule, Jana Klebā. – Rīga : 2006.
2. Heinrihs Strods (1925) // Zinātne un mana dzīve : 69 emeritēto zinātnieku atmiņas un dzīves gājums : 1.sēj. – Rīga : Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2009. – 388.-393.lpp.

Profesora Heinriha Stroda publikācijas (2006-2012)
Intervija ar profesors Heinrihu Strodu par viņa saraksto grāmatu par Sēlijas vēsturi (video)
Uz sākumlapu