Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts

 1. Computational and experimental studies of size and shape related physical properties of hydroxyapatite nanoparticles / V.S. Bystrov, E. Paramonova, Y. Dekhtyar, A. Katashev, A. Karlov, N. Polyaka, A.V. Bystrova, A. Patmalnieks, A.L. Kholkin // Journal of Physics Condensed Matter. - Vol.23, N 6 (2011), Article number: 65302.
   
 2. Cultivation of algae with indigenous species - Potentials for regional biofuel production / M. Odlare, E. Nehrenheim, V. Ribé, E. Thorina, M. Gavare, M. Grube // Applied Energy. - Vol.88, N 10 (2011), p.3280-3285.
   
 3. Hidroksilapatīta virsmas hidrogenizācijas ietekme uz raugu šūnu imobilizāciju / Diāna Borovikova, Jurijs Dehtjars, Aleksejs Kataševs, Linda Lancere, Aleksandrs Rapoports, Marina Romanova - Bibliogr.: 32.lpp. // Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku III kongress un Letonikas IV kongress "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte" : sekcija "Tehniskās zinātnes" : tēžu krājums : Rīgā, 2011. gada 24.-27. oktobrī / Rīgas Tehniskā universitāte ; tehnisko zinātņu sekcijas rīcības komiteja: J. Krastiņš ... [u. c.]. - Rīga : RTU Izdevniecība, 2011. - 32.lpp.
   
 4. Immobilisation of yeast cells on the surface of hydroxyapatite ceramics / Alexander Rapoport, Diana Borovikova, Agnese Kokina, Aloizijs Patmalnieks, Nataliya Polyak, Ilona Pavlovska, Gundars Mezinskis, Yury Dekhtyar // Process Biochemistry. - Vol.46, N 3 (2011), p.665-670.
   
 5. Levansucrases from Pseudomonas syringae pv. tomato and P. chlororaphis subsp. aurantiaca: Substrate specificity, polymerizing properties and usage of different acceptors for fructosylation / T. Visnapuu, K. Mardo, C. Mosoarca, A.D. Zamfir, A. Vigants, T. Alamäe // Journal of Biotechnology. - Vol.155, N 3 (2011), p.338-349.
   
 6. Nikolajeva, Vizma. Dažādu Latvijas mālu šūnainās keramikas granulu pielietošanas iespējas biotehnoloģijā / Vizma Nikolajeva, Tatjana Griba, Zaiga Petrina. - Literatūras saraksts : 108.-109.lpp. - Kopsav. angļu val.: Application possibilities of different expanded Latvian Clay granules in biotechnology, 109.lpp. ; kopsav krievu val.: Возможности применения в биотехнологии гранул керамзита, полученных из различных залежей глин Латвии, 109.lpp. // Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti. - (1.sērija, Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material science and applied chemistry). - 24.sēj. (2011), 106.-109.lpp.: il.