Sociālo un politisko pētījumu institūts

 1. (Divas) puses. Latviešu kara stāsti : Otrais pasaules karš karavīru dienasgrāmatās / dienasgrāmatu tekstus publicēšanai sagatavojuši Laura Ardava, Didzis Bērziņš un Gita Siliņa ; Ulda Neiburga un Vitas Zelčes redakcijā ; recenzenti: Kaspars Zellis, Nils Muižnieks. -  [Rīga] : Mansards, 2011. - 422, [1] lpp. : il., faksimili. - Ietver bibliogrāfiju zemsvītras piezīmēs un (408.-[418.] lpp.) un rādītāju.

 2. Latvija : pārskats par tautas attīstību : 2010/2011 : nacionālā identitāte, mobilitāte un rīcībspēja / galv. red. Brigita Zepa, Evija Kļave ; LU Sociālo un politisko pētījumu institūts. - Rīga : LU Sociālo un politisko pētījumu institūts, 2011. - 152, [2] lpp. : tab., diagr. - Ietver bibliogrāfiju.

 3. Ločmele, Klinta. (Ne)izstāstītā vēsture : Skola. Mājas. Atmiņa / Klinta Ločmele. - Rīga : LU Sociālo un politisko pētījumu institūts, 2011. - 143, [1] lpp. : il., tab.
     
 4. Muižnieks, Nils. Latvian-Russian relations: dynamics snce Latvia's accession to the EU and NATO / Nils Muižnieks ; rev.: Toms Rostoks, Andris Sprūds. - Riga : University of Latvia Press, 2011. - 86, [1] lpp. : il. - Bibliogr.: [83].-86.lpp.

 5. Pēdējais karš: atmiņa un traumas komunikācija / Mārtiņa Kaprāna un Vitas Zelčes redakcijā. -  2., papild. izd. - Rīga : Mansards : LU SZF SPPI, 2011. - 303 lpp. : il., faks., tab.

 6. The geopolitics of history in Latvian-Russian relations / editor Nils Muižnieks ; rev.: Andrejs Plakans, Juris Rozenvalds. - Riga : Academic Press of the University of Latvia, 2011. - 238 lpp. : il. - Ietver bibliogr. (zemsvītras piezīmēs). 

  *****

 7. Ardava, Laura. Alvja Lapiņa drāma "Atvari" - zemsvītras atskats latvieša sāpē "1949" : rezonanse, sajūtas, interpretācijas / Laura Ardava, Aija Rozenšteine, Gita Siliņa. - Bibliogr. parindēs // Pēdējais karš: atmiņa un traumas komunikācija. - 2., papild. izd. - Rīga : Mansards, 2011. - 233.-253.lpp. : att., tab., fotogr.

 8. Ardava, Laura. Etnogrāfu piezīmes: 16. marta un 8./9. maija komemorācijas prakses un rituāli Latvijā (2010-2011) / Laura Ardava. - Atsauces parindēs // Karojošā piemiņa : 16. marts un 9. maijs. - [Rīga] : Zinātne, 2011. - [349].-365.lpp. : att.

 9. Ardava, Laura. Karavīru dienasgrāmatas: vēstures pētniecības avots, subjektīva pagātnes liecība un atspīdums mūslaiku sociālajā atmiņā / Laura Ardava, Didzis Bērziņš, Gita Siliņa. - Atsauces parindēs // (Divas) puses. Latviešu kara stāsti : Otrais pasaules karš karavīru dienasgrāmatās. - [Rīga] : Mansards, 2011. - 83.-[108].lpp. : fotogr.

 10. Auers, Daunis. Comparative politics / Daunis Auers. - (Book reviews) // Political Studies Review. - Vol.9, N 2 (2011), p.252-263.

 11. Auers, Daunis. The international politics democratization: comparative perspectives / Daunis Auers. - (Book reviews) // Political Studies Review. - Vol.9, N 1 (2011), p.87-88.

 12. Bela, Baiba. Zināšanu un prakses kompleksu izpētes metodoloģija / Baiba Bela, Tālis Tisenkopfs, Ilona Kunda. - Literatūra: 250.-[251].lpp. // Augstskolas reģionos : zināšanu un prakses mijiedarbe. - Rīga : Zinātne, 2011. - 233.-[251].lpp. : att.

 13. Berdņikovs, Andrejs. Zinātnes komercializācija : tās aizsākumi, attīstība un pašreizējais stāvoklis ASV, Eiropas Savienībā un Latvijā / Andrejs Berdņikovs. - Literatūra: 95.-[97].lpp. // Augstskolas reģionos : zināšanu un prakses mijiedarbe. - Rīga : Zinātne, 2011. - 78.-[97].lpp.

 14. Bērziņš, Didzis. 16. marta reprezentācija Latvijas krievvalodīgajā presē / Didzis Bērziņš. - Atsauces parindēs // Karojošā piemiņa : 16. marts un 9. maijs. - [Rīga] : Zinātne, 2011. - [292].-301.lpp.

 15. Bērziņš, Didzis. Holokausta sociālā atmiņa : teorētiskās perspektīvas un attīstības tendences / Didzis Bērziņš. - Bibliogr. parindēs // Pēdējais karš: atmiņa un traumas komunikācija. - 2., papild. izd. - Rīga : Mansards, 2011. - 61.-77.lpp. : fotogr.

 16. Bite, Dina. Place marketing and specialisation of cities and towns in Latvia [elektronisks resurss] / Dina Bite. - Bibliogr.: p.39 // Sustainability : proceedings of the International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development" [elektronisks resurss] / [editor-in-chief and responsible compiler of the proceedings Aija Eglīte]. –(Economic science for rural development ; N 26). - Jelgava : [LLU Ekonomikas fakultāte], 2011. - P.33-39. - CD-ROM. - Aprakstīts pēc diska satura.
       
 17. Daugavietis, Jānis. Subcultural tastes in Latvia 2002-2010 : the content of style / Jānis Daugavietis, Ilze Lāce. - References: p.55 // Studies of Transition States and Societies. - Vol.3, N 2 (2011), p.42-56 : tables.

 18. Freibergs, Viktors. Kad morgā nenāk miegs jeb Kur atrast stāstus? [elektroniskais resurss] / Viktors Freibergs. - Tiešsaistes raksts. - Nos. no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 3.janv. // Ziemeļu stāsti : Ziemeļu Ministru padomes interneta žurnāls [elektroniskais resurss]. - Rīga : Ziemeļu Ministru padome. (2011, 3.febr.). - Tiešsaistes žurnāls.

 19. Grīviņš, Miķelis. Augstākā izglītība starptautisko organizāciju skatījumā / Miķelis Grīviņš. - Literatūra: 173.-[176].lpp. // Augstskolas reģionos : zināšanu un prakses mijiedarbe. - Rīga : Zinātne, 2011. - 148.-[176].lpp. : att.

 20. Grīviņš, Miķelis. Izglītības pētījumi un politika Latvijā: kritisks izvērtējums = Education research and policy in Latvia: a critical evaluation / Miķelis Grīviņš. - Atsauces: 115.-119.lpp. un komentāri parindēs. - Kopsav. angļu val.: 119.lpp. // Socioloģija = Sociology. – (Latvijas Universitātes raksti = Acta Universitatis Latviensis = Scientific papers University of Latvia, 1407-2157 ; 769. sēj.). -  (2011), 102.-119.lpp. : tab.

 21. Kaprāns, Mārtiņš. Deportāciju pieminēšanas atainojums Atmodas laika preses izdevumos / Mārtiņš Kaprāns, Olga Procevska, Laura Uzule. - Bibliogr. parindēs // Pēdējais karš: atmiņa un traumas komunikācija. - 2., papild. izd. - Rīga : Mansards, 2011. - 157.-181.lpp. : att., tab., fotogr.

 22. Kaprāns, Mārtiņš. Identitāte, sociālā atmiņa un kultūras trauma / Mārtiņš Kaprāns, Vita Zelče. - Bibliogr. parindēs // Pēdējais karš: atmiņa un traumas komunikācija. - 2., papild. izd. - Rīga : Mansards, 2011. - 11.-27.lpp. : att.

 23. Kaprāns, Mārtiņš. Kopīgās atcerēšanās konteksti / Mārtiņš Kaprāns. - Atsauces parindēs // Karojošā piemiņa : 16. marts un 9. maijs. - [Rīga] : Zinātne, 2011. - [13].-35.lpp. : shēmas, tab.

 24. Kunda, Ilona. Augstskolu lomas 21. gadsimta sākumā : no autonomijas līdz sabiedriskajai iesaistei / Ilona Kunda. - Literatūra: 74.-[77].lpp. // Augstskolas reģionos : zināšanu un prakses mijiedarbe. - Rīga : Zinātne, 2011. - 40.-[77].lpp. : tab.
     
 25. Ločmele, Klinta. 8./9. maija atainojums presē latviešu valodā / Klinta Ločmele. - Atsauces parindēs // Karojošā piemiņa : 16. marts un 9. maijs. - [Rīga] : Zinātne, 2011. - [310].-324.lpp. : tab.
      
 26. Ločmele, Klinta. 8./9. maijs Latvijā / Klinta Ločmele, Olga Procevska, Vita Zelče. - Atsauces parindēs // Karojošā piemiņa : 16. marts un 9. maijs. - [Rīga] : Zinātne, 2011. - [238].-274.lpp. : att., tab.

 27. Ločmele, Klinta. Commemorative dates and related rituals : Soviet experience, its transformation and contemporary victory day celebrations in Russia and Latvia / Klinta Ločmele, Olga Procevska, Vita Zelče. - (Russian-Latvian comparisons and "Dialogues": part II) - Bibliogr. parindēs // The geopolitics of history in Latvian-Russian relations. Riga : Academic Press of the University of Latvia, 2011. - P.109-137 : ill.
      
 28. Ločmele, Klinta. Dzīve pēc frontes: kara klātbūtni vērojot / Klinta Ločmele. - Atsauces parindēs // (Divas) puses. Latviešu kara stāsti : Otrais pasaules karš karavīru dienasgrāmatās. - [Rīga] : Mansards, 2011. - 379.-[396].lpp. : fotogr.
      
 29. Ločmele, Klinta. Izraidītās atmiņas : nacionālie partizāni Latgales iedzīvotāju kolektīvajā atmiņā / Klinta Ločmele. - Bibliogr. parindēs // Pēdējais karš: atmiņa un traumas komunikācija. - 2., papild. izd. - Rīga : Mansards, 2011. - 123.-155.lpp. : att., tab., fotogr.

 30. Muižnieks, Nils. History, memory and Latvian foreign policy / Nils Muižnieks. - Bibliogr. parindēs // The geopolitics of history in Latvian-Russian relations. Riga : Academic Press of the University of Latvia, 2011. - P.7-18.

 31. Muižnieks, Nils. Latvian-Russian memory battles at the European court of human rights / Nils Muižnieks. - (Russian-Latvian comparisons and "Dialogues": part II) - Bibliogr. parindēs // The geopolitics of history in Latvian-Russian relations. Riga : Academic Press of the University of Latvia, 2011. - P.[219]-238.
      
 32. Muižnieks, Nils. Max van der Stoel and Latvia / Nils Muižnieks // Security and Human Rights. - Vol.22, N 3 (2011), p.257–260.

 33. Neiburgs, Uldis. 1944. gada 16. marts un tā atspoguļojums vēstures literatūrā / Uldis Neiburgs. - Atsauces parindēs // Karojošā piemiņa : 16. marts un 9. maijs. - [Rīga] : Zinātne, 2011. - [75].-91.lpp. : att.

 34. Neiburgs, Uldis. Latviešu militārie formējumi PSRS un Vācijas bruņotajos spēkos Otrajā pasaules karā / Uldis Neiburgs. - Atsauces parindēs // (Divas) puses. Latviešu kara stāsti : Otrais pasaules karš karavīru dienasgrāmatās. - [Rīga] : Mansards, 2011. - 35.-[82].lpp. : fotogr.

 35. Neiburgs, Uldis. Latviešu politiskie centieni Kurzemē Otrā pasaules kara noslēgumā / Uldis Neiburgs. - Bibliogr. parindēs // Pēdējais karš: atmiņa un traumas komunikācija. - 2., papild. izd. - Rīga : Mansards, 2011. - 277.-285.lpp. : att., fotogr.

 36. Neiburgs, Uldis. Pretošanās kustība nacionālsociālistiskās Vācijas okupācijas laikā Latvijas sabiedrības sociālajā atmiņā un identitātē / Uldis Neiburgs. - Bibliogr. parindēs // Pēdējais karš: atmiņa un traumas komunikācija. - 2., papild. izd. - Rīga : Mansards, 2011. - 99.-121.lpp. : att., fotogr.

 37. Neiburgs, Uldis. Redaktoru pēcvārds / [Uldis Neiburgs, Vita Zelče] // (Divas) puses. Latviešu kara stāsti : Otrais pasaules karš karavīru dienasgrāmatās. - [Rīga] : Mansards, 2011. - 397.-[399].lpp.
       
 38. Petrenko, Dmitrijs. The interpretation of Latvian history in Russian documentary films : the struggle for historical justice / Dmitrijs Petrenko. - (Latvia in Russia's historical narrative : part I) - Bibliogr. parindēs. // The geopolitics of history in Latvian-Russian relations. Riga : Academic Press of the University of Latvia, 2011. - P.87-106.

 39. Procevska, Olga. 9. maija reprezentācija Latvijas krievvalodīgajā presē: no piemiņas uz svinēšanu / Olga Procevska. - Atsauces parindēs // Karojošā piemiņa : 16. marts un 9. maijs. - [Rīga] : Zinātne, 2011. - [325].-331.lpp.

 40. Rozenšteine, Aija. 16. marta reprezentācija latviešu presē / Aija Rozenšteine. - Atsauces parindēs // Karojošā piemiņa : 16. marts un 9. maijs. - [Rīga] : Zinātne, 2011. - [277].-291.lpp.

 41. 16. marts - konfrontācijas un piemiņas diena / Aija Rozenšteine, Andris Saulītis, Gita Siliņa, Vita Zelče. - Atsauces parindēs // Karojošā piemiņa : 16. marts un 9. maijs. - [Rīga] : Zinātne, 2011. - [145].-170.lpp. : att., tab.

 42. Rozenšteine, Aija. Filmas "Akmens un šķembas"/"Es visu atceros, Ričard!" kaleidoskops : sašķeltā pasaule / Aija Rozenšteine. - Bibliogr. parindēs // Pēdējais karš: atmiņa un traumas komunikācija. - 2., papild. izd. - Rīga : Mansards, 2011. - 207.-231.lpp. : att., fotogr.

 43. Uzule, Laura. 8./9. maija reprezentācija reģionālajos laikrakstos / Laura Uzule. - Atsauces parindēs // Karojošā piemiņa : 16. marts un 9. maijs. - [Rīga] : Zinātne, 2011. - [332].-345.lpp.
      
 44. Zanders, Viesturs. Miķeļa Goppera "Zelta ābele" [elektronisks resurss] : Zviedrijas gadi (1945-1955) / Viesturs Zanders. - [Rīga, 2011]. - 17 lpp. - Literatūra: 16.-17.lpp. un atsauces parindēs. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL:  http://academia.lndb.lv/xmlui/bitstream/handle/1/865/viesturs_zanders_mikela_goppera_zelta_abele_zviedrijas_gadi_1945_1955.pdf?sequence=1. - Nosaukums no sākumlapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 4.janv.

 45. Zelče, Vita. 1940. gads: notikums un izrāde : pārdomas par pagātni, sabiedrību, cilvēkiem un neatbildētiem jautājumiem / Vita Zelče. - Bibliogr. parindēs // Pēdējais karš: atmiņa un traumas komunikācija. - 2., papild. izd. - Rīga : Mansards, 2011. - 31.-59.lpp. : att.

 46. Zelče, Vita. Latvia and the Baltic in Russian historiography / Vita Zelče. - (Latvia in Russia's historical narrative : part I) - Bibliogr. parindēs // The geopolitics of history in Latvian-Russian relations. - Riga : Academic Press of the University of Latvia, 2011. - P.31-58.
    
 47. Zelče, Vita. Latviešu leģiona atmiņa un piemiņas dienas Latvijā sākotne / Vita Zelče. - Atsauces parindēs // Karojošā piemiņa : 16. marts un 9. maijs. - [Rīga] : Zinātne, 2011. - [123].-144.lpp. : att.

 48. Zelče, Vita. Latviešu leģiona piemiņas dienas ģenēze un leģionāru komemorācijas tradīcija Rietumu latviešu kopienā / Vita Zelče. - Atsauces parindēs // Karojošā piemiņa : 16. marts un 9. maijs. - [Rīga] : Zinātne, 2011. - [92].-122.lpp. : att.

 49. Zelče, Vita. Uzvaras svētki Padomju Latvijā / Vita Zelče. - Atsauces parindēs // Karojošā piemiņa : 16. marts un 9. maijs. - [Rīga] : Zinātne, 2011. - [196].-237.lpp. : att.

 50. Zellis, Kaspars. 8./9. maijs un tā atspoguļojums vēstures literatūrā / Kaspars Zellis. - Atsauces parindēs // Karojošā piemiņa : 16. marts un 9. maijs. - [Rīga] : Zinātne, 2011. - [173].-195.lpp. : att.

 51. Zellis, Kaspars. Latviešu vēsturiskuma izpratnes rekonstrukcija nacionālsociālistiskās Vācijas okupācijas laikā / Kaspars Zellis. - Bibliogr. parindēs // Pēdējais karš: atmiņa un traumas komunikācija. - 2., papild. izd. - Rīga : Mansards, 2011. - 79.-97.lpp. : att.

 52. Бердников, Андрей. 48-часовой семинар-коммуна "Жить политически" [elektronisks resurss] / Андрей Бердников. - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 4.janv. // НЛО [elektronisks resurss] : Независимый филологический журнал. - N 108 (2011).