LU Bibliotēka


 
 1. Ārija Karpova: iedvesmotāja / [sast.: Kristīne Mārtinsone ; zin. red. Aīda Krūze ; bibliogr. sast. Dita Tretjakova ; bibliogr. red. Jana Klebā]. - Rīga : RaKa, 2011. - 185 lpp. : il. - Ietver bibliogr. (139.-183. lpp.).

 2. Emeritētā profesore Rasma Garleja : biobibliogrāfija / sast. Aīda Krūze ; bibliogrāfiskā rādītāja sast. Jana Klebā ; bibliogrāfiskā rādītāja red. Sandra Ranka ; Latvijas Universitāte. Bibliotēka. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2011. - 143, [1] lpp. : il., faks. - (Latvijas Universitātes zinātnieki). - Ietver bibliogr. (71.-126. lpp.) un personu un nosaukumu alfabētiskos rādītājus (127.-142. lpp.). - Teksts latviešu val., kopsavilkums angļu val.

 3. Profesores Ainas Dālmanes bibliogrāfiskais rādītājs / [bibliogr. sast.: Aija Putniņa, Māris Melderis ; bibliogr. red. Jana Klebā ; vāka noformējumā izmantota Ināra Helmūta grafika]. - Rīga : SIA Medicīnas apgāds, 2011. - 52 lpp. : il.

  *****

 4. Bārbale, Maija. Bibliotēka iet līdzi laikam / Maija Bārbale ; intervēja Kitija Balcere. - Kopsav. nos. angļu val.: Library keeps up with latest developments, 12.lpp. // Alma Mater : Universitātes Avīze. - Vasara (2011), 10.-12.lpp. : il. - URL: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/par/mediji-izdevumi-un-multivide/alma-mater/LU-AM-2011-02-mazs.pdf

 5. Gavare, Daina. Reini Ādmīdiņu atceroties : (1939.14.09. – 2010.17.10.) / Daina Gavare // Daugavas Vanagu Mēnešraksts. - Nr. 1 (Janv./Marts, 2011), 42.-45.lpp. - URL: daugavasvanagi.ca/page8/page12/page12.html

 6.  Klebā, Jana. Latvijas skolu vēstures pētnieku darbi Latvijas Universitātes bibliotēkā / J. Klebā. - (Rīgas bibliotēkas un muzeji - Domskolas vēstures glabātāji). - Vēres : 222.-224.lpp. - Kopsav. vācu val.: 214.-215.lpp. // Rīgas Domskola un izglītības pirmsākumi Baltijā : starptautiskas konferences zinātnisko rakstu krājums : Rīgā, 2011. gada 2.-3. decembrī / [sastādītājas: Aīda Krūze (zin. red.), Iveta Ķestere, Alīda Zigmunde] ; Baltijas Pedagoģijas vēsturnieku asociācija. - Rīga : RaKa, 2011. - 214.-224.lpp.

 7. Kraukle, Ieva. Lasītājus gaida reta un vērtīga tieslietu literatūra : pieejams LU Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes bibliotēkas krājums / Ieva Kraukle. - (Domu mantojums) // Jurista Vārds. - Nr.42 (2011. 18.okt.), 22.-25.lpp. : il. 

 8. Šļahota, Daiga. Vērtīgs medicīnas literatūras dāvinājums Latvijas Universitātes Bibliotēkai / Daiga Šļahota. - Kopsav. angļu val.: A valuable contribution of medical literature to the Library of the University of Latvia, 14.lpp. // Alma Mater : Universitātes Avīze. - Ziema (2011), 23.-25.lpp. : il. 

 9. Ulmane, Guna. Atklāta izstāde "Vārds likumam - 16.-17. gs. tiesību avoti" : [par izstādes atklāšanu Latvijas Universitātes Bibliotēkas Daudznozaru bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija] / Guna Ulmane, Ieva Kraukle ; tekstā stāsta Mārīte Saviča, Jānis Lazdiņš, Vita Paparinska. - (Notikums) // Jurista Vārds. - Nr.47 (2011, 22.nov.), 9.lpp. : fotogr. 

   *****

 10. Bārbale, Maija. Bibliotēkas tēla konstrukcijas Latvijas plašsaziņas medijos (1985.−1990. un 2003.−2008.) [elektroniskais resurss] / Maija Bārbale. - Bibliogr.: 28.lpp. - Kopsav. angļu val.: 106.lpp. - Tiešsaistes raksts. - Nos. no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2011.g. 21.febr. // Bibliotēku Pasaule [elektroniskais resurss]. - Nr.51/52 (2011), 20.-28.lpp.: il. - Tiešsaistes žurn. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/Izdevumi/pielikumi/biblioteku-pasaule/Barbale_Bibliotekas.pdf

 11. Burķīte, Sanita. Pārsteigumi 2000 km attālumā : iespaidi Turcijas bibliotēkās [elektroniskais resurss] / Sanita Burķīte, Ilga Rampāne. - Izmantotie informācijas resursi : 75.lpp. - Kopsav. angļu val.: 112.lpp. - Tiešsaistes raksts. - Nos. no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2011.g. 15.jūn. // Bibliotēku Pasaule [elektroniskais resurss]. - Nr.53 (2011), 69.-75.lpp.: il., 112.lpp. - Tiešsaistes žurn. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/Izdevumi/pielikumi/biblioteku-pasaule/burkite-rampane-parsteigumi-2000-km-attaluma.pdf

 12. Burķīte, Sanita. Sadarbība — Turcijas bibliotēku attīstības virzītājspēks [elektroniskais resurss] / Sanita Burķīte, Ilga Rampāne, Aldona Volkova. - Bibliogr.: 69.lpp. - Kopsav. angļu val.: 107.lpp. - Tiešsaistes raksts. - Nos. no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2011.g. 21.febr. // Bibliotēku Pasaule [elektroniskais resurss]. - Nr.51/52 (2011), 65.-69.lpp.: il. - Tiešsaistes žurn. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/Izdevumi/pielikumi/biblioteku-pasaule/Burkite_Sadarbiba.pdf

 13. Strēle-Makovejeva, Ingūna. Atklāj jaunu LUB nozaru bibliotēku [elektroniskais resurss] / Ingūna Strēle-Makovejeva. - (Latvijas bibliotēku notikumu apskats (2010.gada aprīlis–decembris)). - Tiešsaistes raksts. - Nos. no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2011.g. 21.febr. // Bibliotēku Pasaule [elektroniskais resurss]. - Nr.51/52 (2011), 98.lpp. - Tiešsaistes žurn. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/Izdevumi/pielikumi/biblioteku-pasaule/Latvijas_biblioteku_51_52.pdf