Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūts

 1. Barības vada ruptūru ārstēšanas pieredze / Genādijs Ambalovs, Uldis Kopeika, Ainis Pirtnieks, Linda Sosāre, Jeļena Grušina-Ujumaza // 2011. gada zinātniskā konference : Rīgā, 2011. gada 14. un 15. aprīlī : tēzes. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2011. - 67.lpp.
   
 2. Cellular Adhesion Molecules, Myeloperoxidase, and Neopterin in Patients with Coronary Artery Disease / Peteris Tretjakovs, Antra Jurka, Inga Bormane, Indra Mikelsone, Gita Krievina, Karlina Elksne, Dace Reihmane, Iveta Marksa, Jurijs Verbovenko, Guntis Bahs // 2011. gada zinātniskā konference : Rīgā, 2011. gada 14. un 15. aprīlī : tēzes. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2011. - 185.lpp.
   
 3. The effect of chronic cigarette smoking on microvascular function, insulin resistance and inflammatory state / Indra Miķelsone, Inga Bormane, Zane Simsone, Antra Jurka, Pēteris Tretjakovs. - Bibliogr.: p.27-28 // Environmental and Experimental Biology. - Vol.9, N 1/2 (2011), p.23-28 : fig., tables. - URL: http://eeb.lu.lv/EEB/current/EEB_9_Mikelsone.pdf
   
 4. Physical fitness reference value in young Latvian athletes = Latvijas jauno sportistu fiziskās sagatavotības novērtēšanas skala / Līga Kalniņa, Melita Sauka, Ilga S. Priedīte, Renāte Ligere, Ludmila Artjuhova, Guntars Selga, Viesturs Lāriņš, Toomas Timpka. - Literatūra : 158.-159.lpp. - Kopsav. latviešu val.: 159.lpp. // Medicīna = Medicine. - (Latvijas Universitātes raksti = Acta Universitatis Latviensis = Scientific papers University of Latvia ; 773. sēj.). - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 144.-159.lpp. : diagr., tab.
   
 5. Salbutamola, formoterola un ipratropija bromīda ietekme uz izelpotā slāpekļa oksīda daudzumu pacientiem ar bronhiālo astmu un veseliem indivīdiem = Effects of Salbutamol, Fomoterol and Ipratropium Bromide on the amount of exhaled Nitric Oxide in asthmatic patients and healthy individuals / Gunta Strazda, Māris Bukovskis, Normunds Jurka, Agnese Kislina, Zanda Balode, Līga Balode, Marina Beinare, Sergejs Isajevs, Valentīna Gordjušina, Immanuels Taivans. - Literatūra : 141.-142.lpp. - Kopsav. angļu val.: 143.lpp. // Medicīna = Medicine. - (Latvijas Universitātes raksti = Acta Universitatis Latviensis = Scientific papers University of Latvia ; 773. sēj.). - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 132.-143.lpp. : diagr., tab.
   
 6. Smēķēšanas izraisītu morfofunkcionālo pārmaiņu novērtējums elpceļos gados jauniem smēķētājiem = Evaluation of morpho-functional changes in airways of young smokers / Agnese Kislina, Gunta Strazda, Līga Balode, Normunds Jurka, Uldis Kopeika, Sergejs Isajevs, Valentīna Gordjušina, Immanuels Taivans. - Literatūra : 129.-131.lpp. - Kopsav. angļu val.: 131.lpp. // Medicīna = Medicine. - (Latvijas Universitātes raksti = Acta Universitatis Latviensis = Scientific papers University of Latvia ; 773. sēj.). - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 117.-131.lpp. : diagr., tab.
   
 7. Smēķēšanas izraisītu morfofunkcionālu pārmaiņu novērtējums elpceļos jauniešiem / A. Kislina, M. Beinare, L. Balode, N. Jurka, G. Strazda, I. Taivans // Latvijas Universitātes 69. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums : 2011. gada 3. februārī / Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 47.lpp.