LU Bibliotēka

1. LZA korespondētājlocekle profesore Dr. philol. Ausma Cimdiņa : biobibliogrāfija / sastādītājas: Jana Klebā, Renāte Visocka, Dita Tretjakova ; izd. sagat. Dagnija Ivbule ; Latvijas Universitātes Bibliotēka, Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - 180, [2] lpp. : il., portr. - (Latvijas zinātnieki). - Ietver bibliogr. (27.-112. lpp.) un rādītājus (113.-131. lpp.).

*****

2. Ivetas Ķesteres bibliogrāfija / sast. Jana Klebā // Pedagoģijas vēsture : 15 jautājumi : zinātnisko rakstu krājums / sast. Aīda Krūze, Iveta Ķestere. - Rīga : Raka, 2010. - 280.-296.lpp.

3. Saviča, Mārīte. Kaligrāfiskā rokraksta vēstījums zoss spalvas vilcienos : [par LU Bibliotēkas pergamentu kolekciju] / Mārīte Saviča - Bibliogr. parindēs. - Kopsav. angļu val. : Calligraphy script - scratch of goose pen, 15.lpp. // Alma Mater : Universitātes Avīze. - Ziema (2010), 12.-15.lpp. : il.
Pieejams arī tiešsaistē: URL: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/par/mediji-izdevumi-un-multivide/alma-mater/AlmaMater2010ziema-l.pdf

*****

4. Valtiņa, Signe. Bibliotēka iziet ielās / Signe Valtiņa ; intervēja Silva Suhaņenkova. - Tiešsaistes raksts. - Nos. no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2010. g. 9. dec. // Bibliotēku Pasaule [elektroniskais resurss]. - Nr.50 (2010), 17.-20.lpp.: diagr. - Tiešsaistes žurn. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/Izdevumi/pielikumi/biblioteku-pasaule/Biblioteka%20iziet%20ielaas.pdf