Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūts

1. Consideration on the Metachromatic Spectra of Toluidine Blue Dimers Formed on DNA Oligomers / S. Sato, S. Matsumoto, T. Freivalds, J. Erenpreisa // Bulletin of the Chemical Society of Japan. - Vol.83, N 10 (2010), p.1216-1222. 2. Jankovskis, Georgs. Profesorei Gunitai Praulītei - 75 : iestrādes kaulu sensorās sistēmas pētījumu turpinātājiem / Georgs Jankovskis ; ar īsām ziņām par aut. - Literatūra: 17.lpp. // Scientiae et adulescentiae = Zinātnei un jaunatnei : jubilejas zinātnisko rakstu krājums / sast. Jānis Gedrovics ; Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija. Informātikas un dabaszinību katedra. Dabas un darba vides institūts. - Rīga : Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, 2010. - 15.-17.lpp. 3. Specific microcell developing mechanism in HeLa cancer cell line / D. Bema, V. Skele, T. Freivalds, I. Buikis, L. Harju // Cellular Oncology. - Vol.32, N 3 (2010), p.231.