Datorikas fakultāte

1. Bičevska, Zane. Viedās tehnoloģijas un to efektivitāte : promocijas darba kopsavilkums datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātniskā grāda iegūšanai, nozare: datorzinātnes, apakšnozare: datu apstrādes sistēmas un datortīkli / Zane Bičevska ; darba vadītājs Juris Borzovs ; rec.: Audris Kalniņš, U. Sukovskis (Rīgas Tehniskā universitāte), Mihails Augustons (Monterejas Jūrniecības augstskola, ASV) ; Latvijas Universitāte. Datorikas fakultāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 38 lpp. - Ietver bibliogr. (35.-38. lpp.). 2. Datorzinātne un informācijas tehnoloģijas : datu bāzes un informācijas sistēmas : doktorantu konsorcijs : Rīga, 2010. gada 4. jūlijs = Computer science and information technologies : databases and information systems : doctoral consortium, Riga, July 4, 2010 / red. Guntis Bārzdiņš, Leo Seļāvo ; redkol.: Jānis Bārzdiņš, Rūsiņš-Mārtiņš Freivalds, Jānis Bičevskis, Andris Ambainis, Guntis Bārzdiņš, Juris Borzovs, Audris Kalniņš, Kārlis Podnieks, Māris Treimanis ... [u.c.]. - [Rīga] : Latvijas Universitāte, 2010. - 93 lpp. : il., tab. - (Latvijas Universitātes raksti = Scientific papers University of Latvia = Acta Universitatis Latviensis, 1407-2157 ; 757. sēj.). - Bibliogr. (rakstu beigās). - Teksts angļu valodā. 3. Datorzinātne un informācijas tehnoloģijas = Computer science and information technologies / [redkol.: Jānis Bārzdiņš, Rūsiņš-Mārtiņš Freivalds, Jānis Bičevskis, Andris Ambainis, Guntis Bārzdiņš, Juris Borzovs, Audris Kalniņš, Kārlis Podnieks, Māris Treimanis ... [u.c.]]. - [Rīga] : Latvijas Universitāte, 2010. - 247 lpp. : il., diagr., tab. - (Latvijas Universitātes raksti = Scientific papers University of Latvia = Acta Universitatis Latviensis, 1407-2157 ; 756. sēj.). - Bibliogr. (rakstu beigās). 4. Informātika pamatskolai. 3.daļa : mācību grāmata / Ilona Bloka, Ilmārs Dukulis, Iveta Gultniece, Māris Raugulis, Dace Tomsone, Kārlis Veiss, Viesturs Vēzis ; Viestura Vēža redakcijā. - Rīga : Mācību grāmata, 2010. - 183 lpp. il., tab. 5. Informātika pamatskolai. 3.daļa : skolotāja+ grāmata / Ilona Bloka, Ilmārs Dukulis, Iveta Gultniece, Māris Raugulis, Dace Tomsone, Kārlis Veiss, Viesturs Vēzis ; Viestura Vēža redakcijā. - Rīga : Mācību grāmata, 2010. - 95, [1] lpp. il., tab. 6. Rauhvargers, Krišs. Programmatūras izpildes vides testēšana : promocijas darba kopsavilkums datorzinātnes doktora grāda iegūšanai, apakšnozare: datu apstrādes sistēmas un datortīkli / Krišs Rauhvargers ; zinātniskais vadītājs Jānis Bičevskis ; rec.: Juris Borzovs, M. Gills, Uģis Sarkans (Eiropas Bioinformātikas institūts, Lielbritānija) ; Latvijas Universitāte. Datorikas fakultāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 26 lpp. : il. - Ietver bibliogr. (24.-26. lpp.). 7. Šostaks, Agris. Implementation of model transformation languages : summary of thesis for the degree of Doctor of Philosophy at the University of Latvia ; field: computer science, section: programming languages and systems / Agris Šostaks ; scientific advisor Audris Kalnins ; rev.: Jānis Bičevskis, Oksana Ņikiforova, Volker Riediger (Koblencas Universitāte, Vācija) ; University of Latvia. Institute of Mathematics and Computer Science. - Riga : University of Latvia, 2010. - 43 lpp. : il., sh. - Ietver bibliogrāfiju (39.-43. lpp.). (86 nos.).

*****

8. Agadzanyan, Ruben. Finite State Transducers with Intuition / Ruben Agadzanyan, Rūsiņš Freivalds // Unconventional Computation : Unconventional Computation Unconventional Computation 9th International Conference, UC 2010, Tokyo, Japan, June 21-25, 2010 : proceedings. - (Lecture Notes in Computer Science ; Vol. 6079). - Berlin ; Heidelberg : Springer, 2010. - P.11-20.

9. Ambainis, Andris. Limits on entropic uncertainty relations for 3 and more mubs / A. Ambainis // Quantum Information and Computation. - Vol.10, N 9/10 (2010), p.848-858.

10. Ambainis, Andris. New developments in quantum algorithms / A. Ambainis // Mathematical Foundations of Computer Science 2010 : 35th International Symposium, MFCS 2010, Brno, Czech Republic, August 23-27, 2010 : proceedings. - (Lecture Notes in Computer Science ; Vol. 6281). - Berlin ; Heidelberg : Springer, 2010. - P.1-11.

11. Ambainis, Andris. A quantum Lovász local lemma / A. Ambainis, J. Kempe, O. Sattath // 42nd ACM Symposium on Theory of Computing, STOC 2010, Cambridge, 5-8 June, 2010 : proceedings. - P.151-160.

12. Ambainis, Andris. Quantum Search with Variable Times / A. Ambainis // Theory of Computing Systems. - Vol.47, N 3 (2010), p.786-807.

13. Ambainis, Andris. Some olympiad problems in combinatorics and their generalizations / Andris Ambainis // The 6th Congress of the World Federation of National Mathematics Competitions, July 25-31, 2010, Riga, Latvia : abstracts. - [Riga, 2010]. - P.11.

14. Any AND-OR formula of size N can be evaluated in time N1/2+o(1) on a quantum computer / A. Ambainis, A.M. Childs, B.W. Reichardt, R. Spalek, S. Zhang // SIAM Journal on Computing. - Vol.39, N 6 (2010), p.2513-2530.

15. Arnicāns, Guntis. Prototype for traversing and browsing related data in a relation database / Guntis Arnicans, Girts Karnitis. - Atsauces: 74.lpp. // Datorzinātne un informācijas tehnoloģijas = Computer science and information technologies. - (Latvijas Universitātes raksti = Scientific papers University of Latvia ; 756. sēj.). - (2010), 59.-74.lpp. : il., tab.

16. Bačkurs, Artūrs. Grover's algorithm with mistakes / Artūrs Bačkurs. - Bibliogr.: p.111 // Randomized and quantum computation : MFCS & CSL 2010 satellite workshop, Brno, August 21-22, 2010 / Federated MFCS & CSL Conference, Faculty of Informatics [of] Masaryk University ; ed. Rūsiņš Freivalds. - Brno : Masaryk University, 2010. - P.[107]-111.

17. Balodis, Kaspars. Probabilistic reduction / Kaspars Balodis. - Bibliogr.: p.73 // Randomized and quantum computation : MFCS & CSL 2010 satellite workshop, Brno, August 21-22, 2010 / Federated MFCS & CSL Conference, Faculty of Informatics [of] Masaryk University ; ed. Rūsiņš Freivalds. - Brno : Masaryk University, 2010. - P.[69]-73.

18. Bičevskis, Jānis. Valsts attīstības plānošanas sistēma : šodienas situācija un iespējamais progress / Jānis Bičevskis, Edvīns Karnītis, Ģirts Karnītis. - Atsauces un skaidr.: 44.lpp. // Latvijas Vēsture : jaunie un jaunākie laiki. - Nr.1 (2010), 37.-44.lpp. : tab.

19. Blumbergs, Normunds. BPEL engine and complex event processing network integration / Normunds Blumbergs, Maksims Kravcevs. - Atsauces: 150.-151.lpp. // Databases and information systems : proceedings of the Ninth International Baltic Conference, Baltic DB&IS 2010, Riga, Latvia, July 5-7, 2010. - Riga : University of Latvia, 2010. - 137.-151.lpp. : il.

20. Būmans, Guntars. Mapping between relational databases and OWL ontologies: an example / Guntars Bumans. - Atsauces: 114.lpp. // Datorzinātne un informācijas tehnoloģijas = Computer science and information technologies. - (Latvijas Universitātes raksti = Scientific papers University of Latvia ; 756. sēj.). - (2010), 99.-117.lpp. : il., tab.

21. Būmans, Guntars. RDB2OWL: mapping relational databases into OWL ontologies - a practical approach / Guntars Būmans, Kārlis Čerāns. - Atsauces: 408.lpp. // Databases and information systems : proceedings of the Ninth International Baltic Conference, Baltic DB&IS 2010, Riga, Latvia, July 5-7, 2010. - Riga : University of Latvia, 2010. - 393.-408.lpp. : il., tab.

22. Comparison of the SemTi-Kamols and Tesnière's dependency grammars / Gunta Nešpore, Baiba Saulīte, Guntis Bārzdiņš, Normunds Gruzītis. - (Methods and tools for language processing). - Bibliogr.: p.240 // Human language technologies - the Baltic perspective : proceedings of the fourth international conference Baltic HLT 2010 / ed.: Inguna Skadina, Andrejs Vasiljevs. - (Frontiers in artificial intelligence and applications / FAIA ; vol. 219). - Washington, DC : IOS Press, 2010. - P.233-244: figl.

23. Diebelis, Edgars. An implementation of self-testing / Edgars Diebelis, Janis Bicevskis. - Atsauces: 501.-502.lpp. // Databases and information systems : proceedings of the Ninth International Baltic Conference, Baltic DB&IS 2010, Riga, Latvia, July 5-7, 2010. - Riga : University of Latvia, 2010. - 487.-502.lpp. : il., tab.

24. Domain specific business process modeling in practice / Janis Bicevskis, Jana Cerina-Berzina, Girts Karnitis, Lelde Lace, Inga Medvedis, Sergejs Nesterovs. - Atsauces: 73.-74.lpp. // Databases and information systems : proceedings of the Ninth International Baltic Conference, Baltic DB&IS 2010, Riga, Latvia, July 5-7, 2010. - Riga : University of Latvia, 2010. - 61.-74.lpp. : il.

25. Dosbergs, Dainis. Concept classification for study programs quality evaluation / Dainis Dosbergs, Juris Borzovs. - References: p.445 // CSEDU 2010 - 2nd International Conference on Computer Supported Education, 7-10 April, 2010, Valencia, Spain. - Vol.2, pp.441-445 : ill.

26. Empirical evidence in global software engineering : a systematic review / D. Smite, C. Wohlin, T. Gorschek, R. Feldt // Empirical Software Engineering. - Vol.15, N 1 (2010), p.91-118.

27. Generation mechanisms in graphical template language / Elīna Kalniņa, Audris Kalniņš, Edgars Celms, Agris Šostaks, Jānis Iraids // Proceedings of MDA&MTDD 2010 : 2nd International Workshop on Model-Driven Architecture and Modeling Theory-Driven Development : In conjuction with ENASE 2010, Athens, Greece, July 2010 / eds.: J. Osis, O. Nikiforova. - Portugal : SciTePress, 2010. - Pp.43-52.

28. Karnītis, Edvīns. Free movement of knowledge in the unified Baltic knowledge area - the cornerstone for implementation of the strategy / Edvīns Karnītis. - (From strategy to actions : part II). - Bibliogr. in footnotes // EU strategy for the Baltic Sea Region : a year after and beyond. - Rīga : Zinātne, 2010. - 120.-138.lpp.: diagr.

29. Kaščejevs, Vjačeslavs. Universal Decay Cascade Model for Dynamic Quantum Dot Initialization / V. Kashcheyevs, B. Kaestner // Physical Review Letters. - Vol.104, N 18 (2010), Article Number: 186805.

30. Ķīmiskie reaģenti un to etiķetes skolas ķīmijas laboratorijā / Ilmārs Rikmanis, Ieva Puriņa, Agnese Zēbolde, Jāzeps Logins. - Lit.: 70.lpp. - Kopsav. angļu val.: Chemical reagents and their labels in school chemistry laboratory, 70.lpp. // Starptautiskas, zinātniski metodiskas konferences "Ķīmijas izglītība - 2010" rakstu krājums, Rīga, 2010.gada, 4.-5. novembris / Latvijas Universitāte. LU Ķīmijas fakultāte. Ķīmijas didaktikas centrs. - Rīga : [Latvijas Universitāte], 2010. - 67.-70.lpp.

31. LynxNet: Wild Animal Monitoring Using Sensor Networks / Reinholds Zviedris, Atis Elsts, Girts Strazdins, Artis Mednis, Leo Selavo // Real-World Wireless Sensor Networks : 4th International Workshop, REALWSN 2010, Colombo, Sri Lanka, December 16-17, 2010 : Proceedings. - (Lecture Notes in Computer Science ; Vol.6511). - Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer, 2010. - P.170-173.

32. MEDiSN: Medical Emergency Detection in Sensor Networks / JeongGil Ko, Jong Hyun Lim, Yin Chen, Rǎzvan Musǎloiu-Elefteri, Andreas Terzis, Gerald M. Masson, Tia Gao, Walt Destler, Leo Seļāvo, Richard P. Dutton // ACM Transactions on Embedded Computing System. - Vol.10, N 1 (2010), Article Number: 11.

33. Murāne, Ilze. New responsibility for a household: information security management / Ilze Murāne. - Atsauces: 201.lpp. // Databases and information systems : proceedings of the Ninth International Baltic Conference, Baltic DB&IS 2010, Riga, Latvia, July 5-7, 2010. - Riga : University of Latvia, 2010. - 187.-201.lpp. : tab., il.

34. Nahimovs, Nikolajs. A note on the optimality of the grover's algorithm / Nikolajs Nahimovs, Alexander Rivosh. - Atsauces: 225.lpp. // Datorzinātne un informācijas tehnoloģijas = Computer science and information technologies. - (Latvijas Universitātes raksti = Scientific papers University of Latvia ; 756. sēj.). - (2010), 221.-225.lpp.

35. Natālija, Kozmina. OLAP personalization with user-describing profiles / Natalija, Kozmina, Laila Niedrīte. - (Databases and mobile computing). - References: p.202 // Perspectives in business informatics research : 9th International Conference, BIR 2010, Rostock Germany, September 29–October 1, 2010 : proceedings / Peter Forbrig, Horst Günther (eds.). - (Lecture notes in business information processing ; Vol.64). - Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, 2010. - Part 5, p.188-202.

36. Nogicevs, Dmitrijs. Application of CobiT maturity model in information security management and arising problematic issues / Dmitrijs Nogicevs. - Atsauces: 63.lpp. // Datorzinātne un informācijas tehnoloģijas : datu bāzes un informācijas sistēmas : doktorantu konsorcijs : Rīga, 2010. gada 4. jūlijs = Computer science and information technologies : databases and information systems : doctoral consortium, Riga, July 4, 2010. - (Latvijas Universitātes raksti = Scientific papers University of Latvia ; 757. sēj.). - (2010), 53.-63.lpp. : il.

37. Nonlocal Quantum XOR Games for Large Number of Players / A. Ambainis, D. Kravchenko, N. Nahimovs, A. Rivosh // Theory and Applications of Models of Computation : 7th Annual Conference, TAMC 2010, Prague, Czech Republic, June 7-11, 2010 : proceedings. - (Lecture Notes in Computer Science ; Vol. 6108). - Berlin ; Heidelberg : Springer, 2010. - P.72-83.

38. Odītis, Ivo. The concept of automated process control / Ivo Oditis, Janis Bicevskis. - Atsauces: 203.lpp. // Datorzinātne un informācijas tehnoloģijas = Computer science and information technologies. - (Latvijas Universitātes raksti = Scientific papers University of Latvia ; 756. sēj.). - (2010), 193.-203.lpp. : il.

39. Opmanis, Rihards. Fast heuristic diagram labeling algorithm / Rihards Opmanis. - Atsauces: 228.lpp. // Databases and information systems : proceedings of the Ninth International Baltic Conference, Baltic DB&IS 2010, Riga, Latvia, July 5-7, 2010. - Riga : University of Latvia, 2010. - 220.-228.lpp. : tab., il.

40. Quantum computation with devices whose contents are never read / Abuzer Yakaryılmaz, Rūsiņš Freivalds, A. C. Cem Say, Ruben Agadzanyan // Unconventional Computation : Unconventional Computation Unconventional Computation 9th International Conference, UC 2010, Tokyo, Japan, June 21-25, 2010 : proceedings. - (Lecture Notes in Computer Science ; Vol. 6079). - Berlin ; Heidelberg : Springer, 2010. - P.164-174.

41. The quantum query complexity of certification / A. Ambainis, A.M. Childs, F. Le Gall, S. Tani // Quantum Information & Computation. - Vol.10, N 3/4 (2010), p.181-189.

42. RoadMic: Road Surface Monitoring Using Vehicular Sensor Networks with Microphones / Artis Mednis, Girts Strazdins, Martins Liepins, Andris Gordjusins, Leo Selavo // Networked Digital Technologies : Second International Conference, NDT 2010, Prague, Czech Republic, July 7-9, 2010. Proceedings, Part II. - (Communications in Computer and Information Science ; Vol.88). - Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer, 2010. - Part 8, p.417-429.

43. Ruskuls, R. EdiMote: A flexible sensor node prototyping and profiling tool / R. Ruskuls, L. Selavo // Real-World Wireless Sensor Networks : 4th International Workshop, REALWSN 2010, Colombo, Sri Lanka, December 16-17, 2010 : Proceedings. – (Lecture Notes in Computer Science ; Vol.6511). - Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer, 2010. - P.194-197.

44. Solovjova, Viktorija. A modified spline interpolation method for function reconstruction from its zero-crossings / Viktorija Solovjova. - Atsauces: 219.-220.lpp. // Datorzinātne un informācijas tehnoloģijas = Computer science and information technologies. - (Latvijas Universitātes raksti = Scientific papers University of Latvia ; 756. sēj.). - (2010), 207.-220.lpp. : il.

45. Strazdiņš, Ģirts. Location Based Information Storage and Dissemination in Vehicular Ad Hoc Networks / G. Strazdins // Advances in databases and information systems : Associated Workshops and Doctoral Consortium of the 13th East European Conference, ADBIS 2009, Riga, Lativia, September 7-10, 2009 : revised selected papers. - (Lecture Notes in Computer Science ; Information Systems and Applications, incl. Internet/Web, and HCI, Vol. 5968). - Heidelberg : Springer, 2010. - P.211-219.

46. Strazdins, G. MansOS: Easy to use, portable and resource efficient operating system for networked embedded devices : poster abstract / G. Strazdins, A. Elsts, L. Selavo // 8th ACM International Conference on Embedded Networked Sensor Systems, SenSys 2010, Zurich, 3-5 November, 2010 : proceedings. - P.427-428.

47. Sudars, K. Data acquisition based on nonuniform sampling: Achievable advantages and involved problems / K. Sudars // Automatic Control and Computer Sciences. - Vol.44, N 4 (2010), p.199-207.

48. Tarasovs, Ruslans. Random walk in execution graph / Ruslans Tarasovs. - Bibliogr.: p.95-96 // Randomized and quantum computation : MFCS & CSL 2010 satellite workshop, Brno, August 21-22, 2010 / Federated MFCS & CSL Conference, Faculty of Informatics [of] Masaryk University ; ed. Rūsiņš Freivalds. - Brno : Masaryk University, 2010. - P.[90]-96.

49. Titania nanotubes modeled from 3- and 6-layered (1 0 1) anatase sheets: Line group symmetry and comparative ab initio LCAO calculations / R.A. Evarestov, A.V. Bandura, M.V. Losev, S. Piskunov, Yu.F. Zhukovskii // Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures. - Vol.43, N 1 (2010), p.266-278.

50. Universal UNDO mechanism for the transformation-driven architecture / Sergejs Kozlovs, Edgars Rencis, Sergejs Rikacovs, Karlis Cerans. - Atsauces: 340.lpp. // Databases and information systems : proceedings of the Ninth International Baltic Conference, Baltic DB&IS 2010, Riga, Latvia, July 5-7, 2010. - Riga : University of Latvia, 2010. - 325.-340.lpp. : il., tab.

51. Vasilieva, Alina. High precision quantum query algorithm for computing AND-based Boolean functions / A. Vasilieva, T. Mischenko-Slatenkova // 7th ACM International Conference on Computing Frontiers, Bertinoro, 17-19 May 2010 : proceedings. - P.247-255.

52. Vasilieva, Alina. Quantum Query Algorithms for Conjunctions / A. Vasilieva, T. Mischenko-Slatenkova // Unconventional Computation : Unconventional Computation Unconventional Computation 9th International Conference, UC 2010, Tokyo, Japan, June 21-25, 2010 : proceedings. - (Lecture Notes in Computer Science ; Vol. 6079). - Berlin ; Heidelberg : Springer, 2010. - P.140-151.

53. Vasiļjeva, Alina. Quantum algorithms for computing the boolean function and verifying repetition code / Alina Vasilieva. - Atsauces: 247.lpp. // Datorzinātne un informācijas tehnoloģijas = Computer science and information technologies. - (Latvijas Universitātes raksti = Scientific papers University of Latvia ; 756. sēj.). - (2010), 227.-247.lpp. : il., tab.

54. Vasiļjeva, Alina. Quantum query algorithms for relations / Alina Vasilieva. - Bibliogr.: p.89 // Randomized and quantum computation : MFCS & CSL 2010 satellite workshop, Brno, August 21-22, 2010 / Federated MFCS & CSL Conference, Faculty of Informatics [of] Masaryk University ; ed. Rūsiņš Freivalds. - Brno : Masaryk University, 2010. - P.[78]-89.

55. Zuters, Jānis. Realizing undelayed n-step TD prediction with neural networks / J. Zuters // 15th IEEE Mediterranean Electrotechnical Conference, MELECON 2010, Valletta, 25-28 April, 2010 : proceedings. - Article number: 5476332, p.102-106.

56. Zuters, Jānis. The role of random spikes and concurrent input layers in spiking neural networks / Janis Zuters. - Atsauces: 241.-242.lpp. // Databases and information systems : proceedings of the Ninth International Baltic Conference, Baltic DB&IS 2010, Riga, Latvia, July 5-7, 2010. - Riga : University of Latvia, 2010. - 229.-242.lpp. : il.

57. Žogla, Arturs. Digitization of historical texts at the National Library of Latvia / Arturs Zogla, Jurgis Skilters. - (Written corpora and linguistic resources). - Bibliogr.: p.184 // Human language technologies - the Baltic perspective : proceedings of the fourth international conference Baltic HLT 2010 / ed.: Inguna Skadina, Andrejs Vasiljevs. - (Frontiers in artificial intelligence and applications / FAIA ; vol. 219). - Washington, DC : IOS Press, 2010. - P.177-184: il.

58. Подниекс, K.M. Теорема Гёделя о неполноте / К.М. Подниекс // Математика XX века. Взгляд из Петербурга. - Москва : МЦНМО, 2010. - C.170-174.  
*****
  59. Golovkins, Marats. Varieties generated by certain models of reversible finite automata [elektroniskais resurss] / Marats Golovkins, Jean-Eric Pin. - Tiešsaistes raksts. - Nos. no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2010.g. 10.sept. // Chicago Journal of Theoretical Computer Science [elektroniskais resurss] - (2010), article 2. - Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: http://cjtcs.cs.uchicago.edu/articles/2010/2/contents.html