Astronomijas institūts

1. Docenko, Dmitrijs. Possibility of measuring the amount of intergalactic metals with N-14 VII HFS line / D. Docenko, R.A. Sunyaev // Chemical abundances in the Universe: connecting first stars to planets : proceedings of the 265th symposium of the International Astronomical Union held in Rio de Janeiro, Brazil, August 10-14, 2009. - (IAU Symposium Proceedings Series ; Vol.265). - Cambridge : Cambridge University Press, 2010. - P.167-170.

2. Pundure, Irena. Fermi LAT uzrāda GeV gamma staru avotu / Irena Pundure // Zvaigžņotā Debess. - ISSN 0135-129X. - Pavasaris (2010), 1.lpp. (vāks), 4.lpp.

3. Pundure, Irena. Habla kosmiskais teleskops atradis ļoti karstu planētu ar komētas asti / Irena Pundure // Zvaigžņotā Debess. - ISSN 0135-129X. - Rudens (2010), 7.lpp.

4. Pundure, Irena. Ieskats ZA Latvijas tautas frontes nodaļas vēsturē / Irena Pundure // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. - (A.daļa, Sociālās un humanitārās zinātnes). - 64.sēj., Nr.3/4 (2010), 122.-127.lpp.

5. Pundure, Irena. J. Stradiņš : Zinātnes un augstskolu sākotne Latvijā : [recenzija] / Irena Pundure // Zvaigžņotā Debess. - ISSN 0135-129X. - Ziema (2010/2011), 55.-56.lpp.

6. Pundure, Irena. Par Nibiru un Pasaules galu un par misēkļiem Astronomiskajā kalendārā / Irena Pundure // Zvaigžņotā Debess. - ISSN 0135-129X. - Ziema (2010/2011), 72.-73.lpp.

7. Pundure, Irena. Pirmie Saules attēli no Saules Dinamikas observatorijas / Irena Pundure // Zvaigžņotā Debess. - ISSN 0135-129X - Vasara (2010), 7.lpp.

8. Pundure, Irena. Rainis, "Zvaigžņotā Debess" un Dainas / Irena Pundure // Zvaigžņotā Debess. - ISSN 0135-129X - Ziema (2010/2011), 24.-28.lpp.

9. Šmelds, Ivars. Kas notiks ar Sauli un klimatu? / Ivars Šmelds // Daba un vēsture, 2011 : [kalendārs] : 50 Jubilejas izdevums. - Rīga : Zinātne, 2010. - (2011), 241.-246.lpp.

10. Vilks, Ilgonis. Astronomam Kārlim Šteinam - 100 / Ilgonis Vilks // Daba un vēsture, 2011 : [kalendārs] : 50 Jubilejas izdevums. - Rīga : Zinātne, 2010. - (2011), 150.-158.lpp. : fotogr.


*****

11. COMET P/2010 E2 [elektroniskais resurss] / I. Eglitis ... [et al.]. - Tiešsaistes raksts. - Nos. no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2011.g. 10.janv. // Minor Planet Electronic Circular [elektroniskais resurss]. - ISSN 1523-6714. - N G110 (2010, April 14). - Tiešsaistes žurn. - Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: http://www.minorplanetcenter.org/mpec/K10/K10GB0.html

12. Docenko, Dmitrijs. Fine-structure infrared lines from the Cassiopeia A knots [elektroniskais resurss] / D. Docenko, R.A. Sunyaev. - Tiešsaistes raksts. - Nos. no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2010.g. 4.nov. // Astronomy & Astrophysics [elektroniskais resurss]. - Vol.509 (2010, January 19), A59, DOI: 10.1051/0004-6361/200810366. - Tiešsaistes žurnāls. - Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: http://www.aanda.org/index.php?option=com_article&access=standard&Itemid=129&url=/articles/aa/abs/2010/01/aa10366-08/aa10366-08.html

13. Kalvāns, Juris. Subsurface chemistry of mantles of interstellar dust grains in dark molecular cores [elektroniskais resurss] / J. Kalvāns, I. Shmeld. - Tiešsaistes raksts. - (Interstellar and circumstellar matter). - Nos. no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2010.g. 4.nov. // Astronomy & Astrophysics [elektroniskais resurss]. - Vol. 521 (2010, October 18), A37, DOI: 10.1051/0004-6361/201014190 : tab. - Tiešsaistes žurnāls. - Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: http://www.aanda.org/index.php?option=com_article&access=standard&Itemid=129&url=/articles/aa/abs/2010/13/aa14190-10/aa14190-10.html

14. Observations of Comets [069 Baldone] [elektroniskais resurss] / observer I. Eglitis, measurer K. Cernis. -  Tiešsaistes raksts. - Nos. no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2011.g. 10.janv. // Minor Planet Circulars / Minor Planets and Comets [elektroniskais resurss]. - ISSN 0736-6884. - N 4 (2010, April 28), p.69665. - Tiešsaistes žurn. - Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: http://www.minorplanetcenter.org/iau/ECS/MPCArchive/2010/MPC_20100428.pdf

15. Observations of Minor Planets [069 Baldone] [elektroniskais resurss] / observer I. Eglitis, measurer K. Cernis. - Tiešsaistes raksts. - Nos. no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2011.g. 10.janv. // Minor Planet Circulars / Minor Planets and Comets [elektroniskais resurss]. - ISSN 0736-6884. - N 2 (2010, February 28), p.68670. - Tiešsaistes žurn. - Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: http://www.minorplanetcenter.org/iau/ECS/MPCArchive/2010/MPC_20100228.pdf

16. Observations of Minor Planets [069 Baldone] [elektroniskais resurss] / observer I. Eglitis, measurer K. Cernis. - Tiešsaistes raksts. - Nos. no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2011.g. 10.janv. // Minor Planet Circulars / Minor Planets and Comets [elektroniskais resurss]. - ISSN 0736-6884. - N 4 (2010, April 28), p.69725. - Tiešsaistes žurn. - Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: http://www.minorplanetcenter.org/iau/ECS/MPCArchive/2010/MPC_20100428.pdf

17. Observations of Minor Planets [069 Baldone] [elektroniskais resurss] / observer I. Eglitis, measurer K. Cernis. - Tiešsaistes raksts. - Nos. no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2011.g. 10.janv. // Minor Planet Circulars / Minor Planets and Comets [elektroniskais resurss]. - ISSN 0736-6884. - N 5 (2010, May 27), p.70193. - Tiešsaistes žurn. - Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: http://www.minorplanetcenter.org/iau/ECS/MPCArchive/2010/MPC_20100527.pdf

18. Observations of Minor Planets [069 Baldone] [elektroniskais resurss] / observer I. Eglitis, measurer K. Cernis. - Tiešsaistes raksts. - Nos. no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2011.g. 10.janv. // Minor Planet Circulars / Minor Planets and Comets [elektroniskais resurss]. - ISSN 0736-6884. - N 8 (2010, August 24), p.71529. - Tiešsaistes žurn. - Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: http://www.minorplanetcenter.org/iau/ECS/MPCArchive/2010/MPC_20100824.pdf

19. Observations of Minor Planets [069 Baldone] [elektroniskais resurss] / observer I. Eglitis, measurer K. Cernis. - Tiešsaistes raksts. - Nos. no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2011.g. 10.janv. // Minor Planet Circulars / Minor Planets and Comets [elektroniskais resurss]. - ISSN 0736-6884. - N 7 (2010, July 26), p.71063. - Tiešsaistes žurn. - Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: http://www.minorplanetcenter.org/iau/ECS/MPCArchive/2010/MPC_20100726.pdf

20. Observations of Minor Planets [069 Baldone] [elektroniskais resurss] / observer I. Eglitis, measurer K. Cernis. - Tiešsaistes raksts. - Nos. no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2011.g. 10.janv. // Minor Planet Circulars / Minor Planets and Comets [elektroniskais resurss]. - ISSN 0736-6884. - N 9 (2010, September 23), p.71953. - Tiešsaistes žurn. - Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: http://www.minorplanetcenter.org/iau/ECS/MPCArchive/2010/MPC_20100923.pdf

21. Observations of Minor Planets [069 Baldone] [elektroniskais resurss] / observer I. Eglitis, measurer K. Cernis. - Tiešsaistes raksts. - Nos. no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2011.g. 10.janv. // Minor Planet Circulars / Minor Planets and Comets [elektroniskais resurss]. - ISSN 0736-6884. - N 11 (2010, November 28), p.72437. - Tiešsaistes žurn. - Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: http://www.minorplanetcenter.org/iau/ECS/MPCArchive/2010/MPC_20101128.pdf

22. Observations of Minor Planets [069 Baldone] [elektroniskais resurss] / observer I. Eglitis, measurer K. Cernis. - Tiešsaistes raksts. - Nos. no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2011.g. 10.janv. // Minor Planet Circulars / Minor Planets and Comets [elektroniskais resurss]. - ISSN 0736-6884. - N 1 (2010, January 30), p.68212. - Tiešsaistes žurn. - Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: http://www.minorplanetcenter.org/iau/ECS/MPCArchive/2010/MPC_20100130.pdf

23. Observations of Minor Planets [069 Baldone] [elektroniskais resurss] / observer I. Eglitis, measurer K. Cernis. - Tiešsaistes raksts. - Nos. no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2011.g. 10.janv. // Minor Planet Circulars / Minor Planets and Comets [elektroniskais resurss]. - ISSN 0736-6884. - N 3 (2010, March 30), p.69202. - Tiešsaistes žurn. - Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: http://www.minorplanetcenter.org/iau/ECS/MPCArchive/2010/MPC_20100330.pdf

24. Začs, Laimons. Hyperfine structure measurements of neutral niobium with Fourier transform spectroscopy [elektroniskais resurss] / S. Kröger, A. Er, I.K. Öztürk, G. Başar, A. Jarmola, R. Ferber, M. Tamanis, L. Začs. - Tiešsaistes raksts. - Nos. no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2010.g. 4.nov. // Astronomy & Astrophysics [elektroniskais resurss]. - Vol.516 (2010, July 1), A70, DOI: 10.1051/0004-6361/200913922. - Tiešsaistes žurnāls. - Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: http://www.aanda.org/index.php?option=com_article&access=standard&Itemid=129&url=/articles/aa/abs/2010/08/aa13922-09/aa13922-09.html