LU rektors Mārtiņš Prīmanis

Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēkas sagatavotā virtuālā izstāde ir veltīta profesoram Mārtiņam Prīmanim – Latvijas Universitātes rektoram un ķīmijas tehnologam.

M. Prīmanis bija LU rektors divas reizes: no 1937. līdz 1940. gadam un no 1941. līdz 1944. gadam. Pirms tam viņš bija ieņēmis Ķīmijas fakultātes sekretāra (1919.-1922.) un dekāna (1929.-1931.) amatus.

Ilgus gadus profesors Mārtiņš Prīmanis strādājis atbildīgos amatos gan savā fakultātē, gan LU Padomē, saimniecības padomē un vairākās komisijās, kā arī valdības iestādēs. Profesors Mārtiņš Prīmanis bija erudīts ķīmijas tehnologs ar plašām zināšanām. Lai gan daudz laika zinātnei neatlika, M. Prīmanis sarakstījis vairākus zinātniskus darbus. Ievērojamākais no tiem ir doktora disertācija “Pētījumi par Kurzemes Meldzeres rajona brūnoglēm” (aizstāvēta 1936. g.). Pēc viņa projektiem celtas vairākas slāpekļa skābes fabrikas.

Par nopelniem M. Prīmanis apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa II un III šķiru, Franču akadēmijas palmas (Officier d’Academie Francais), Svētā krēsla Sv.Silvestra II šķiras ordeni.

Tā laika LU sekretārs Jānis Vēliņš izsakās: „Runājot par sava priekšnieka personību, man vispirms ir jāmin viena īpašība, kura piemīt tikai retiem cilvēkiem: spēja un prasme vadīt. Rektors Prīmanis patiešām vadīja Universitāti, viņu respektēja kā mācības spēki, tā studenti, tāpat viņu respektēja arī valsts un pārējās iestādes, ar kurām viņam kā Universitātes vadītājam iznāca darīšanas.”

Vēliņš, Jānis. Profesors Mārtiņš Prīmanis (1878.-1950.) : 30 gadu nāves piemiņai / Jānis Vēliņš // Universitas. Nr.48 (1981), 11.-15.lpp.  

Gaidām Jūsu atsauksmes, labojumus vai papildinājumus!