LU rektors Mārtiņš Bīmanis

Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēkas sagatavotā virtuālā izstāde ir veltīta profesoram Mārtiņam Bīmanim – Latvijas Universitātes rektoram un vienam no izcilākajiem latviešu inženieriem.

Profesors M. Bīmanis bija LU rektors no 1931.-1933. gadam, prorektors saimniecības lietās no 1923.-1925. gadam un LU Inženierzinātņu fakultātes dekāns no 1927.-1928., 1930.-1931., 1933.-1934. gadam.

Profesors M. Bīmaņa praktiskā un zinātniskā darbība saistās ar sanitārās tehnikas nozari. Lai nodrošinātu studentu apmācību, viņš pie LU Inženierzinātņu fakultātes Inženierkonstrukciju pētīšanas institūta izveidoja Sanitārtehnikas laboratoriju un sagatavoja piecas mācību grāmatas. M. Bīmanis piedalījās vairāku Latvijas pilsētu ūdensvadu un kanalizācijas projektu izstrādē un vadīja to izbūvi. Stiprinot starptautisko zinātnisko sadarbību, profesors bija Latvijas delegāts Pasaules spēka konferencēs. Savas daudzpusīgās zināšanas un organizatora spējas viņš izmantoja dažādu Latvijas valdības un sabiedrisko organizāciju komiteju un biedrību darbībā.

Latvijas valsts novērtēja M. Bīmaņa darbību inženierzinātņu jomā, apbalvojot viņu 1929. gadā ar III un 1932. gadā ar II šķiras Triju Zvaigžņu ordeni. M. Bīmanis apbalvots arī ar Aizsargu organizācijas Nopelnu krustu un Latvijas Sarkanā Krusta Goda krustu.

Gaidām Jūsu atsauksmes, labojumus vai papildinājumus!