Pēteris Šmits: no Raunas līdz Pekinai

Ceļojošā izstāde “Pēteris Šmits: no Raunas līdz Pekinai” tika veidota UNESCO atbalstītās starptautiskās konferences “Personība kultūru un valodu krustcelēs. Pēterim Šmitam 150” ietvaros.

LU Bibliotēkas un tās sadarbības partneru veidotā izstāde piedāvā iepazīt profesora Pētera Šmita dzīves gājumu ar fotogrāfiju, vēstuļu manuskriptu un citu atmiņas institūcijās glabāto dokumentu starpniecību, kas līdz šim plašākai publikai bija mazāk zināmi. Iepazīstot šo personību ne tikai kā latviešu folkloristu, bet arī kā vairāku augstskolu mācībspēku un pasaules ievērību guvušu sinologu, saprotam, kādēļ Pētera Šmita vārds ir ticis iekļauts UNESCO svinamo gadskārtu vidū.