Pēc sešiem mirkļiem 100 gadi

Izstāde veltīta Latvijas Universitātes 94. gadadienai. 2013. gada vasaras notikums - XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV Deju svētki - iedvesmoja Latvijas Universitātes Bibliotēku izveidot izstādi, kas veltīta LU Kultūras, Mākslas un Izglītības jaunrades biedrības Juventus mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem. Izstādē apskatāma informācija par LU radošajiem kolektīviem (koriem, deju kolektīviem) hronoloģiskā faktu uzskaitījumā un ilustratīvajos materiālos. Tie atspoguļo kolektīvu darbības vēsturisko attīstību, sasniegumus un nozīmīgākos notikumus kolektīvu daiļrades pastāvēšanas laikā. Izstādes veidošanā izmantoti Latvijas Universitātes radošo kolektīvu iesniegtie, Latvijas Universitātes Bibliotēkas un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas bibliotēkas krājumos esošie materiāli.

Izstādi veido 14 mobilie stendi (85 x 200 cm).