Pēc septiņiem mirkļiem 100 gadi

Izstāde veltīta Latvijas Universitātes 93. gadadienai. Materiāli aptver laika posmu no 1920. gada līdz 2012. gadam un ir grupēti tematiskās nodaļās. Tie uzskatāmi raksturo mācību procesu: lekcijas, dokumentus, praksi un nodarbības laboratorijās, studentu dienas, eksāmenu sesijas un studiju noslēguma skaistākos mirkļus - izlaidumus. Izstādes veidošanā izmantoti fakultāšu iesniegtie un LU Bibliotēkas krājumā esošie materiāli: manuskripti, lekciju konspekti, fotogrāfijas, vēstules, Latvijas Universitātes administratīvie dokumenti un citi materiāli.

Izstādi veido 10 mobilie stendi (85 x 200 cm).